Hvorfor har Aalborg Forsyning valgt at basere ansvarlighed i forretningsrelationer på UNGPs/OECD?

Vi har valgt at basere vores tilgang til ansvarlighed i forretningsrelationer på UNGPs/OECD, fordi de giver et autoritativt globalt referencepunkt for virksomheders samfundsansvar. UNGPs/OECD operationaliserer i samme ombæring FN’s Global Compact-principper. Vores egen erfaring fortæller os, at implementering kan forbedre vores præstation og hjælpe os med at undgå unødvendige risici.

Ved at følge den internationale minimumsstandard sikrer vi os, at vores tilgang til ansvarlighed i forretningsrelationer følger den globale udvikling på virksomheders samfundsansvar.

Standarden har en historisk tilslutning i alle dele af verden og inden for alle forretningsområder. Ydermere fungerer UNGPs/OECD som et risikostyringsværktøj, der på bedste vis kan sikre, at omdømmerisici (og dermed finansielle risici) identificeres, forebygges og håndteres i tide.

Derudover er landene forpligtede til at bruge standarden, når de etablerer juridiske krav til virksomheders samfundsansvar; i Årsregnskabsloven, i offentligt udbudsmateriale og når de finansierer virksomheder.

På den måde sikrer vi os, at vores forretningsrelationer håndterer bæredygtighed for mennesket, miljøet og økonomien.

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen