Hvad indebærer etableringen af et ledelsessystem i overensstemmelse med Aalborg Forsynings adfærdskodeks (Code of Conduct) for forretningsrelationer?

Vores adfærdskodeks (Code of Conduct) baserer sig på den internationalt aftalte standard for ansvarlig virksomhedsadfærd (UNGPs/OECD). Det indebærer et krav om konkret implementering af et ledelsessystem til løbende at identificere og håndtere jeres risici for negative indvirkninger på kerneområderne for bæredygtig udvikling – social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed (også kendt som de tre bundlinjer).

Kerneområderne er defineret gennem: Menneskerettigheder (herunder arbejdstagerrettighederne), miljø, herunder klimaet, og antikorruptionsprincipperne.

For at etablere et ledelsessystem i overensstemmelse med standarden, refereret i vores adfærdskodeks (Code of Conduct), skal I implementere følgende tre dele i jeres virksomhed: 

Politik for samfundsansvaret:

I skal etablere en politik for området, der skal:

  • Vedtages på højeste niveau i virksomheden 
  • Være udarbejdet af relevante interne/eksterne eksperter 
  • Beskrive forventninger til medarbejdere, forretningsrelationer, m.fl. 
  • Være offentligt tilgængelig samt kommunikeret internt og eksternt til relevante interessenter, inklusive jeres ansatte og forretningsrelationer 
  • Være forankret i operationelle politikker og procedurer med henblik på integration i virksomheden 

Nødvendig Omhu (Due diligence):

I skal løbende:

  • Identificere jeres mulige og aktuelle negative indvirkninger på alle bundlinjer
  • Forebygge eller afbøde de negative indvirkninger, som I kan forårsage eller bidrage til
  • Måle effektiviteten af jeres handlinger og kommunikere om jeres indsats.  

Adgang til genoprejsning:

Hvis I opdager eller bliver informeret om, at I forårsager eller bidrager til en aktuel negativ indvirkning, skal I sikre, at de berørte parter får adgang til genoprejsning gennem effektive klagemekanismer. Disse klagemekanismer skal henvende sig til de individer og grupper, som kan blive berørt negativt af aktiviteterne i jeres virksomhed. I relation til væsentlige negative indvirkninger på områder under miljø og antikorruption bør I muligvis kontakte relevante myndigheder.

Etableringen af et ledelsessystem ved implementering af de tre ovenstående proceskrav er jeres ansvar. Implementeringen kan i praksis ske i et samarbejde med os, hvis vi har ressourcerne til at engagere os.  

Det er vigtigt at huske på, at I altid vil have mulige negative indvirkninger. Det er jeres ansvar at etablere processer for at identificere, forebygge, afbøde og redegøre for disse negative indvirkninger, der er centrale for jeres efterlevelse af vores adfærdskodeks (Code of Conduct) og dermed den globale minimumsstandard. 

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen