Hvad er en negativ indvirkning, og hvornår er den væsentlig?

En negativ indvirkning er en indvirkning, som jeres virksomhed har eller potentielt får i relation til menneskerettigheder, miljøet eller antikorruption.

En negativ indvirkning opstår, når jeres virksomhed enten:

  • Fjerner eller reducerer muligheden for, at et individ eller en gruppe af individer kan få opfyldt deres menneskerettigheder 
  • Væsentligt belaster miljøet eller  
  • Er i særlig risiko for ’korruption’ (bredt forstået).  

Væsentligheden ved en negativ indvirkning defineres ud fra en afvejning af følgende tre parametre:

  1. Grovhed: Hvor indgribende er problemet for den eller de berørte part(er), f.eks. vil udnyttende børnearbejde og slavelignende arbejde altid ses som væsentligt. 
  2. Omfang: Hvor mange er berørt af indvirkningen – eller hvor stor er den? Er det f.eks. mange kunder, der udsættes for en negativ indvirkning på retten til sundhed ved salg af fordærvet mad? Eller er der tale om et stort geografisk areal, der er blevet udsat for forurening? 
  3. Uoprettelighed: Hvor svært vil det være at gøre situationen god igen for de berørte parter? Hvis en person f.eks. mister livet, er indvirkningen uoprettelig og dermed væsentlig. 

Det er vigtigt, at alle risici for indvirkninger vurderes enkeltvis med udgangspunkt i de tre parametre. I bør håndtere alle negative indvirkninger, men hvis det i nogle tilfælde er nødvendigt at prioritere jeres virksomheds indsats, kan ovenstående parametre hjælpe til at fastslå, hvilke negative indvirkninger der er væsentlige, og I derfor må håndtere først.

Samtidig må det forventes, at indsatsen omkring risici for væsentlige indvirkninger er større og bedre beskrevet. Forretningsrelationer kan og bør typisk håndtere alle risici for negative indvirkninger, som de forårsager eller bidrager til, mens prioritering bliver nødvendigt, når I handler i relation til risici for indvirkninger, I blot er forbundet til gennem forretningsrelationer. Særligt skal enhver negativ indvirkning prioriteres, hvis manglende håndtering kan medføre, at den bliver væsentlig.  

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen