For dig der bor i et område, som er eller skal spildevandskloakeres

Ofte stillede spørgsmål til spildevandskloakering 

Vi har samlet nogle af de oftest stillede spørgsmål i forbindelse med spildevandskloakering. 

 • Hvorfor skal nogle sommerhusområder spildevandskloakeres?
  Aalborg Byråd har besluttet, at nogle sommerhusområder skal spildevandskloakeres. Det skyldes, at den nuværende håndtering af spildevand ikke er miljømæssigt egnet i området. Formålet med at spildevandskloakere er derfor at forbedre miljøtilstanden til gavn for borgerne, dyre- og planteliv. Vi sørger for at udføre anlægsarbejdet med spildevandskloakeringen og skal fremover stå for drift og vedligeholdelse af kloakanlægget.
 • Hvor etablerer I stikket til min ejendom?
  Vi placerer som regel de nye spildevandsledninger i vejrarealet og fører kloakstikket frem til grundgrænsen i en dybde, der er tilstrækkelig til at kunne modtage spildevandet fra stueplan i en bygning placeret vilkårligt på grunden. Inden kloarbejdet går i gang vil vi med et informationsbrev informere dig om, hvor vi har planlagt at placere kloakstikket. Som regel vil stikket være projekteret ud for din septiktank. Hvis du har bemærkninger til den planlagte placering, skal du kontakte os, og vi vil prøve at efterkomme dit ønske om en anden placering.
 • Hvordan efterlader I området, når I er færdige?
  Vi placerer som regel de nye spildevandsledninger på vejareal. Vi skal ofte grave op til 5 meter dybe huller. Det vil sige, at vejen og rabatten bliver berørt af gravearbejdet.Vi retablerer veje, rabatter m.v. til samme stand som før arbejdet blev påbegyndt. Inden kloakarbejdet går i gang, afholder vi et vejforsyn, hvor ejeren af vejen, som regel en grundejerforening, deltager sammen med vores entreprenør. Her fastlægger vi sammen vejens tilstand, og dokumentere med fotos og videooptagelser. Når vi er færdige med arbejdet, gennemgår vi igen vejens tilstand sammen med vejejeren, og vi registrerer eventuelle mangler, og aftaler en frist for arbejdet. Når alle mangler ved vejen er udført overgår vejvedligeholdelsen til vejens ejer.
 • Hvem kan søge om lån til udgifterne til spildevandskloakering?
  Hvis du er fyldt 65 år eller modtager social pension, delpension eller efterløn og har friværdi i din ejendom, har du mulighed for at ansøge om et lån hos Aalborg Kommune til udgifterne til spildevandskloakering på din grund og tilslutningsbidrag.

  Hvis du vil vide mere om denne mulighed, er du velkommen til at kontakte

  Ydelses- og Socialcentret
  John F. Kennedys Plads 1B
  9000 Aalborg

  Du kan henvende dig til:
  Tlf. 9931 3744 (tast 2), eller på e-mail: ejendomsskatlaan@aalborg.dk
 • Hvem kan søge om en afdragsordning og en minimumsfrist?
  Hvis du har en samlet husstandsindkomst på under kr. 319.012* (med et tillæg på kr. 41.791* per hjemmeboende barn under 18 år til og med fire børn), har du mulighed for at ansøge om:
  • en frist på minimum 3 år til at opfylde påbuddet.
  • at vente med at betale tilslutningsbidraget til, at din tilslutning til Aalborg Forsynings stikledning er helt færdig.
  • at Aalborg Forsyning lægger ud for udgifterne til spildevandskloakering på din grund og tilslutningsbidraget – mod at du afdrager udgifterne over 20 år.

Du er velkommen til at henvende dig til Miljø- og Energiforvaltningen i Aalborg Kommune for at få et ansøgningsskema og vejledningen hertil.

Miljø- og Energiforvaltningen kan kontaktes på tlf. 9931 2050 eller e-mail borgermiljoe@aalborg.dk

*Disse beløb indeksreguleres og er her 2020-beløb

 • Hvad gør jeg, hvis jeg skal bygge nyt eller renovere, inden I kloakerer?
  Hvis du har planlagt at renovere dit sommerhus med nye kloakker eller bygge nyt, inden der bliver kloakeret i området, anbefaler vi, at du retter henvendelse til Miljø- og Energiforvaltningen i Aalborg Kommune, som kan vejlede dig i hvilke midlertidige kloakløsninger, du kan iværksætte.

  Du kan kontakte Miljø- og Energiforvaltningen på tlf. 9931 2050 eller på mail borgermiljoe@aalborg.dk

 

 

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen