For sommerhusejere m.v. i områder, der ligger uden for spildevandsplanens opland 

Leje af samletank 

En samletank kan være løsningen til opsamling af spildevand, hvis du bor uden for et kloakeret område, og der ikke kan gives tilladelse til et nyt eller udbygning af et eksisterende nedsivningsanlæg. Vi giver dig et overblik over, hvad du skal gøre, hvad vi leverer - og hvad det koster, hvis du skal leje en samletank. 

Hvad er en samletank?

En samletank har typisk udseende som en bundfældningstank og bliver oftest delvis eller helt nedgravet. Tanken har til formål at kunne opbevare spildevand på forsvarlig vis uden risiko for grundvands- eller jordforurening. 

Hvad skal du gøre på din grund?

 • Du skal sørge for at få udarbejdet et oversigtskort
  Du eller din kloakmester udarbejder et oversigtskort, som viser tankens placering.
 • Du skal sørge for ansøgning
  Din kloakmester udfylder ansøgningsskemaet, som sendes til Aalborg Kommune.
 • Du skal dokumentere dit arbejde
  Du indsender færdigmeldingsblanketten til Aalborg Kommune, når arbejdet er færdigt. Din kloakmester har skrevet under. 

Din kloakmester kan rådgive dig om egnvandshåndtering.

Læs mere om håndtering af regnvand på Aalborg Kommunes hjemmeside 

Hvad gør vi som forsyning?

 • Vi etablerer samletanken
  Vi leverer samletanken opstillet på jorden eller nedgravet på grunden. Sammen med tanken leveres en pumpebrønd, der kan løfte spildevandet op i samletanken.

Hvad er prisen?

Prisen afhænger af, om tanken skal stå i terræn eller graves ned. Du betaler for spildevandsfremføringen og leje af samletanken, pumpe mv. pr. år. El-forbrug til pumpe og tømning af samletank er din udgift.

Vælg mellem 

 • Leje af samletank på 6 m3 til placering på terræn
 • Leje af samletank på 6 m3 til nedgravning

Se prisen for samletanken i takstbladet

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen