Krav til dig, der skal separatkloakere 

Der gælder en række krav for dig, når din ejendom skal separatkloakeres

  • Spildevand og regnvand separeres fuldstændig. Det betyder også, at f.eks. kælderskakter med afløb ikke må kobles på spildevandskloakken.
  • Drænledninger tilsluttes ikke til hverken spildevands- eller regnvandskloakken. Dog er det tilladt at tilslutte et omfangsdræn til regnvandskloakken.
  • Arbejdet på din grund udføres af en autoriseret kloakmester. 
  • Hvis vi separatkloakerer i dit område, så skal du have separatkloakeret på din egen grund, inden tidsfristen udløber. Som udgangspunkt er tidsfristen cirka 5 år.
Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen