Fejltype 

Adgangsvej er ikke farbar

Det har ikke været muligt, eller det har været svært for slamsugerbilen at køre frem til en position, hvorfra bundfældningstanken kan tømmes. Det kan skyldes forhindringer på eller ved vejen såsom beplantning, eller det kan skyldes vejens tilstand.

Løsning på fejlen 

Træer skal klippes ned, så tømningsbilen let kan komme frem uden at ødelægge spejle og udstyr. Du skal sørge for, at der indtil 45 m fra bundfældningstanken er mindst 4 meter frihøjde og 4 meter fri i bredden. Husk, at der er tale om en stor lastbil. Du skal derfor være opmærksom på, at der skal være ekstra plads, hvor vejen svinger ved ind- og udkørsel, samt hvor bilen eventuelt skal vende.

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen