Separatkloakering på Nervøsvej m.fl. i Vadum

Hvad og hvor?

Aalborg Kloak A/S foretager separatkloakering af Nervøsvej, Mejerivej, Rødslet og Pallisdam.

Hvorfor?

Separatkloakeringen af Nervøsvej, Mejerivej, Rødslet, Pallisdam foretages således vi i fremtiden kan opnå en række økonomiske og miljømæssige fordele. Ved at separere regn- og spildevand sikrer vi for eksempel, at opspædet spildevand ikke løber i recipienter ved store regnhændelser og derved få en bedre økologisk tilstand i de berørte recipienter. I fremtiden vil regnvand ledes direkte ud i recipienten i stedet for renseanlægget, hvor vi i fremtiden ville skulle håndtere mindre vand.

Hvornår?

Arbejdet forventes udført i perioden fra medio februar til primo november 2024.

Adgangsforhold

Arbejdet vil medføre begrænsninger/lukning for biltrafikken på de strækninger, hvor der arbejdes. Der vil i hele perioden være adgang for gående.

Hvem kan jeg kontakte hvis jeg har spørgsmål?

I dagtimerne inden for normal arbejdstid kan du kontakte:

Tilsyn
NIRAS A/S
Østre Havnegade 12, 9000 Aalborg

Bjørn Ribens
Telefon: 60208050
Mail: bjri@niras.dk

Akut kontakt uden for normal arbejdstid:

Entreprenør
Vennelyst Ingeniør- og Entreprenørforretning A/S
Hedevold 8A
9800 Hjørring

Yderligere kontaktinfo afventer

 

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen