Spildevandskloakering på Pilekrogen mfl. i Skelby

Hvad?

Aalborg Kloak A/S spildevandskloakerer Pilekrogen m.fl. i Skelby i 2023/2024.

Hvorfor?

Som en del af Spildevandsplanen 2021–2032 skal en større del af sommerhusområderne i Skelby spildevandskloakeres. Herved vil områderne overgå fra en tømningsordning til spildevandskloak. På den nuværende tømningsordning bliver ejendommenes spildevand afledt til bundfældningstanke/nedsivningsanlæg, hvorfra spildevandet udledes til grundvandet. Når området er spildevandskloakeret, ender spildevandet fra områdets ejendomme på Aalborg Forsynings renseanlæg i stedet for at nedsive til grundvandet eller blive udledt efter ophold i en bundfældningstank. Nogle områder er ikke miljømæssigt egnet til nedsivning af spildevand, og derfor vil spildevandskloakering forbedre sundheden og miljøtilstanden til gavn for borgerne, dyrelivet og plantelivet.

Hvilke gader er berørt?

  • Pilekrogen
  • Birke Allé
  • Fjordblink
  • Aalborgvej

Hvornår?

Vi forventer at udføre arbejdet i perioden september 2023 til maj 2024.


Adgangsforhold?

Arbejdet vil medføre begrænsninger for biltrafikken på de strækninger, hvor der arbejdes. Der vil i hele perioden være adgang for gående.

Hvem kan jeg kontakte?

I dagtimerne inden for normal arbejdstid kan du kontakte:

Tilsyn
NIRAS A/S
Østre Havnegade 12, 9000 Aalborg
Andrew Nybo
Telefon: 4299 5422
Mail: andn@niras.dk


Akut kontakt uden for normal arbejdstid:

Entreprenør

Vennelyst Ingeniør- og Entreprenørforretning
Hedevold 8A
9800 Hjørring

Formand
Henrik Thøgersen
Telefon: 2524 6047
Mail: ht@vennelyst.dk

Entrepriseleder
Søren Christiansen
Telefon : 2524 6038
Mail : sc@vennelyst.dk

Vagttelefon : 2524 6047

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen