Spildevandskloakering på Hasselvej mfl. i Skelby

Hvad?

Aalborg Kloak A/S spildevandskloakerer Birke Alle, Elme Alle, Ahornvej, Rønnevej, Bøgevej, Askvej og Hasselvej i Skelby i 2024/2025.

Hvorfor?

Som en del af Spildevandsplanen 2021–2032 skal en større del af sommerhusområderne i Skelby spildevandskloakeres. Herved vil områderne overgå fra en tømningsordning til spildevandskloak. På den nuværende tømningsordning bliver ejendommenes spildevand afledt til bundfældningstanke/nedsivningsanlæg, hvorfra spildevandet udledes til grundvandet. Når området er spildevandskloakeret, ender spildevandet fra områdets ejendomme på Aalborg Forsynings renseanlæg i stedet for at nedsive til grundvandet eller blive udledt efter ophold i en bundfældningstank. Nogle områder ikke miljømæssigt egnet til nedsivning af spildevand, og derfor vil spildevandskloakering forbedre sundheden og miljøtilstanden til gavn for borgerne, dyrelivet og plantelivet.

Hvilke gader er berørt?

  • Birke Allé
  • Elme Allé
  • Ahornvej
  • Rønnevej
  • Bøgevej
  • Askvej
  • Hasselvej

Hvornår?

Vi forventer at udføre arbejdet i perioden september 2024 til maj 2025.


Adgangsforhold?

Arbejdet vil medføre begrænsninger for biltrafikken på de strækninger, hvor der arbejdes. Der vil i hele perioden være adgang for gående.

Hvem kan jeg kontakte?

I dagtimerne inden for normal arbejdstid kan du kontakte:

Tilsyn
Aalborg Forsyning
Norbis Park 100
9310 Vodskov

Mikkel Ledet Nielsen
Tlf.: 4173 9282
Mail: mikkel.nielsen@aalorgforsyning.dk


Akut kontakt uden for normal arbejdstid:

Afventer

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen