Gravearbejde i Gistrup

Separatkloakering i Gistrup

Aalborg Kommunes byråd godkendte d. 21. juni 2021 Spildevandsplan 2021-2032. Som et led i arbejdet med at realisere spildevandsplanen indleder Aalborg Forsyning i 2022 et større separatkloakeringsprojekt i Gistrup. Arbejdet med at separatkloakere de nuværende fælleskloakerede områder i byen fortsætter indtil d. 31. december 2026.

Planlægningen er i fuld gang
Hos Aalborg Forsyning er vi netop nu i gang med planlægningsarbejdet og har i den forbindelse udarbejdet en etapeplan, der angiver de forventede anlægsperioder i forhold til de berørte dele af Gistrup. Se etapeplan

De fælleskloakerede områder i Gistrup er i etapeplanen markeret med forskellige farver – blå, lilla og grøn osv. Områder uden farvemarkeringer er allerede separatkloakeret.
I 2022 og 2023 forventer vi at arbejde i følgende områder:

  • Hasselvej m.fl. - forår 2022 til efterår/vinter 2022
  • Nygårdsvej m.fl. - efterår 2022 til forår 2023
  • Hadsundvej / jernbanekrydsning - sommer 2022 til forår 2023
  • Kobbelhøjvej m.fl. - februar - november 2023

Hvad betyder arbejdet for hverdagen i Gistrup?
Vores arbejde vil i de berørte områder medføre trafikale ændringer i form af blandt andet afspærringer og adgangs- og parkeringsbegrænsninger. Vi kan med andre ord ikke undgå at forstyrre hverdagen i de områder, hvor vi arbejder.

Hadsundvej / jernbanekrydsningen udgør en særlig trafikal udfordring. Her anvender vi opgravningsfrie metoder, hvilket har den fordel, at vi ikke behøver at fjerne jernbaneskinnerne for at arbejde med kloakledningerne, der løber under Hadsundvej. Vi udfører arbejdet fra to meget store huller (spunsgruber) – ét på hver side af jernbaneskinnerne. Det betyder, at vi er nødt til at spærre Hadsundvej i to perioder af hver ca. tre ugers varighed.

Her graver vi

Nedenfor kan du læse mere om, hvor i Gistrup vi graver i øjeblikket.

Hadsundvej banekrydsning oktober 2022 - marts 2023 Separatkloakering
Nygårdsvej m.fl. efterår 2022 - forår 2023 Separatkloakering
Kobbelhøjvej m.fl. Februar-november 2023 Separatkloakering
Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen