Gravearbejde på Vesterbro

Vi skal omlægge fjernvarmerør i forbindelse med elektrificering af jernbanen.

Hvorfor skal fjernvarmerørene omlægges?

Aalborg Forsyning planlægger gravearbejde på Vesterbro i Aalborg. Vi skal nemlig omlægge nogle af vores rør i forbindelse med elektrificering af jernbanen.

 

Hvilke gader er berørte?

  • Vesterbro i den østlige side af vejbanen
Oversigtskort over gravearbejde på Vesterbro i Aalborg

Hvornår?

Arbejdet forventes udført fra juli til august 2024.

Adgangsforhold

Arbejdet vil medføre trafikale ændringer blandt andet indsnævres Vesterbro til ét spor i hver retning langs projektområdet. Der vil i hele perioden være adgang for gående på begge sider af Vesterbro.

Arbejdet vil også kunne indebære gener i form af blandt andet støv, støj og rystelser. Vi vil naturligvis bestræbe os på at begrænse generne mest muligt. Vi opsætter vibrationsmålere, så vi kan overvåge og begrænse rystelserne.

Det er vores erfaring, at omdeling af breve og pakker samt afhentning af affald i princippet fungerer normalt i de områder, hvor vi arbejder. Det kan dog blive nødvendigt for Nordværk at opstille centrale containere i området.

Hvem kan jeg kontakte?

I dagtimerne inden for normal arbejdstid kan du kontakte:

Tilsyn

Aalborg Forsyning
Annejette Aaby Nielsen
Telefon:  9931 4878
Mail: annejette.aaby@aalborgforsyning.dk

Akut kontakt uden for normal arbejdstid:

Tlf. 9982 8299

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen