Stengade - separatkloakering, vandrenovering og varmeledninger

Hvad og hvor?

Aalborg Forsyning etablerer nye kloak- vand- og varmeledninger i området omkring Stengade, Ladegårdsgade og Vesterbro.

Hvorfor?

Banedanmark skal i sommeren 2024 opstarte elektrificeringen af jernbanenettet omkring Aalborg. I den forbindelse skal store fjernvarmeledninger i Vesterbro omlægges til Stengade. Derudover er de eksisterende kloak- og vandledninger gamle og slidte. Ledningerne har derfor behov for udskiftning.

Når vi har gennemført projektet, har vi både fornyet og fremtidssikret fjernvarmeforsyningen til store dele af Aalborg, separatkloakeret Stengade og dele af Ladegårdsgade samt fornyet vandledningerne. Alt sammen til glæde for forsyningssikkerheden, folkesundheden og miljøet.

Hvilke gader er berørt?

  • Stengade
  • del af Ladegårdsgade
  • del af Vesterbro
Oversigtskort over gravearbejde ved Gåsepigen i Aalborg

Hvornår?

Arbejdet forventes udført fra februar til juni 2024.

Arbejdet i etape 1 (se kort) udføres efter planen fra februar til slutningen af april. Arbejdet i etape 2 udfører vi efter planen i maj og juni.

 

Adgangsforhold?

Arbejdet vil medføre begrænsninger for biltrafikken på de strækninger, hvor der arbejdes. Der vil i hele perioden være adgang for gående.

Der vil ligeledes være åbent for Gåsepigens parkeringsplads i hele perioden - dog med omkørsel (følg skiltningen).

 

Hvem kan jeg kontakte hvis jeg har spørgsmål?

I dagtimerne inden for normal arbejdstid kan du kontakte:

Tilsyn

Aalborg Forsyning

Karina Dalsgaard Thomsen
Telefon: 2540 0399
Mail: kdth@arteliagroup.dk

 

Akut kontakt uden for normal arbejdstid:

Entreprenør

A. Enggaard
Telefon: 98381888

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen