Saxogade m.fl., Aalborg - Omlægning af ledning

Hvad?

Aalborg Kloak A/S omlægger kloakledning fra Sankt Jørgens Gade til Saxogade.

Hvorfor?

Forud for arbejdet med etablering af den nye tunnel mellem Saxogade og Syghus Nord grunden, skal der foretages en række ledningsarbejder. Ledningsarbejderne udføres for at lave plads til den nye tunnel. For Aalborg Forsyning vedrører dette, at eksisterende kloak-, vand-, fjernvarme- og gasledninger ved området mellem Saxogade og Sankt Jørgens Gade.

Hvilke gader er berørt?

  • Del af Sankt Jørgens Gade
  • Del af Saxogade

Hvornår?

Arbejdet forventes udført fra februar 2024 til og med april 2024.

Adgangsforhold?

Arbejdet vil medføre begrænsninger for biltrafikken på de strækninger, hvor der arbejdes. Der vil i hele perioden være adgang for gående.

Hvem kan jeg kontakte hvis jeg har spørgsmål?

I dagtimerne inden for normal arbejdstid kan du kontakte:

Tilsyn

EnviDan A/S
John F. Kennedys Plads 1E, 3.sal,
9000 Aalborg
Simon Grosen
Tlf.:. 4173 9283
Mail: sig@envidan.dk

Akut kontakt uden for normal arbejdstid:

Entreprenør

VAM A/S
Vagttelefon
Tlf. 28 11 17 77
Mail: vam@vam.dk

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen