Gravearbejde ved jernbanen, Sankt Jørgens Gade og Stengade

Vi skal omlægge fjernvarmerør i forbindelse med elektrificering af jernbanen.

Hvorfor skal fjernvarmerørene omlægges?

Aalborg Forsyning planlægger gravearbejde i Skt. Jørgens gade, Stengade og på tværs af jernbanen i Aalborg. Vi skal nemlig omlægge nogle af vores rør i forbindelse med elektrificering af jernbanen.

 

Hvilke gader er berørte?

  • Stengade
  • Skt. Jørgens Gade
Oversigtskort over gravearbejde i Aalborg

Hvornår?

Arbejdet forventes udført fra juli til august 2024.

Vi indleder arbejdet i starten af juli på begge sider af jernbanen, hhv. i Sankt Jørgens Gade og Stengade ved Gåsepigens Parkeringsplads. I ultimo juli/august etablerer vi ledningsanlæg på tværs af banen og afslutter med tilslutning af de nye ledninger til det eksisterende ledningsnet i hhv. Sankt Jørgens Gade og Stengade.

Adgangsforhold

Arbejdet vil medføre trafikale ændringer i form af blandt andet afspærringer, samt adgangs- og parkeringsbegrænsninger. Der vil i hele perioden være adgang for gående. Arbejdet vil også kunne indebære gener i form af blandt andet støv, støj og rystelser. Vi opsætter vibrationsmålere, så vi kan overvåge og begrænse rystelserne.

Det er vores erfaring, at omdeling af breve og pakker samt afhentning af affald i princippet fungerer normalt i de områder, hvor vi arbejder. Det kan dog blive nødvendigt for Nordværk at opstille centrale containere i området.

Hvem kan jeg kontakte?

I dagtimerne inden for normal arbejdstid kan du kontakte:

Tilsyn

Aalborg Forsyning
Annejette Aaby Nielsen
Telefon:  9931 4878
Mail: annejette.aaby@aalborgforsyning.dk

Akut kontakt uden for normal arbejdstid:

Tlf. 9982 8299

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen