Teknisk beregning af din varmeudnyttelse

Beregningen af fremløbs- og returtemperatur på din fjernvarme bliver lavet som en vægtet beregning. Det vil sige, at temperaturerne om vinteren vægter højere, end de gør om sommeren, da forbruget der er størst.

I måleren er der to tælleværker – de hedder henholdsvis E8 og E9. E8 og E9 er en kaloriemåling – det vil sige hhv. fremløb- og returtemperatur ganget med forbruget af fjernvarme i volumen. Her laves en beregning for hver 20 liter, der løber gennem måleren.

Når vi laver en opgørelse, kigger vi på tilvæksten på E8 og E9 – og sammenholder det med forbruget i m3 – herved kan vi lave en vægtet beregning på fremløb- og returtemperaturen.

 

Få indsigt i de vægtede temperaturer i din husstand

Fra omkring starten af februar vil du komme til at kunne følge dine vægtede temperaturer på vores hjemmeside. Det vil du kunne løbende for din afregningsperiode.  Du har også mulighed for at downloade vores gratis app, hvor du kan følge dit varmeforbrug på din smartphone. Pt. kan du i appen kun følge, hvor meget varme, du bruger (antal kWh). Vi arbejder på, at du i appen også kan følge din varmeudnyttelse. 

 

Se temperaturerne på din varmemåler

Her kan du se, hvordan du finder frem til de relevante værdier (E8 og E9), hvis du har villamåleren Multical 403, som er den måler, de fleste husejere i vores forsyningsområde har.

 

 

Sådan finder den den gennemsnitligt vægtede fremløbstemperatur E8
– anvendes som baggrund for beregning af gennemsnitstemperatur

  • Tryk på den venstre sorte knap tre gange, indtil du kommer til displayvisning nr. 4 af 10, der beskriver fremløbstemperatur.
  • Tryk dernæst på den højre sorte knap tre gange til du kommer til E8, som er et akkumuleret produkt af grader i fremløb og volumen i kubikmeter.

 

Sådan finder du den gennemsnitligt vægtede returtemperatur E9
– anvendes som baggrund for beregning af gennemsnitstemperatur

  • Tryk på den venstre sorte knap 4 gange til du kommer til displayvisning nr. 5 af 10, der beskriver returtemperatur.
  • Tryk dernæst på den højre sorte knap 3 gange til du kommer til E9, som er et akkumuleret produkt af grader i returløb og volumen i kubikmeter.

Relaterede links

Stemningsbillede

Hold øje med dit energiforbrug

I vores gratis app Watts kan du løbende holde øje med dit energiforbrug.

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen