Hvad er varmeudnyttelse?

Varmeudnyttelse handler om, hvor godt du afkøler fjernvarmevandet fra det løber ind i din bolig til det løber ud igen. Det har både en positiv effekt på din varmeregning, vores produktion og miljøet, hvis du sørger for at udnytte varmen bedst muligt.  

Hvad betyder det for mig som kunde?

Du kan spare penge, hvis du har en god varmeudnyttelse. Omvendt kan du komme til at betale ekstra, hvis du har en dårlig varmeudnyttelse. For hver grad du udnytter varmen dårligere eller bedre end forventet, får du et tillæg eller et fradrag på 2 % af dit variable varmeforbrug (antal brugte kWh). Taksten er baseret på den årlige gennemsnitlige temperatur, fjernvarmevandet har, når det kommer ind i din ejendom, og temperaturen når det sendes retur til os.

Eksempel:

Hvis fjernvarmevandet er 66 grader varmt, når det kommer ind i din ejendom, er det forventningen, at det skal være max 36 grader varmt, når det bliver sendt retur til os.

Hvis vandet i stedet er 38 grader, når det bliver sendt retur, skal du betale et tillæg på 4 % af dit varmeforbrug (antal brugte kWh). Hvis fjernvarmevandet derimod er 34 grader, når det bliver sendt retur, vil du få et fradrag på 4% af dit varmeforbrug (antal brugte kWh).

Hvis du rammer den forventede returtemperatur, får du hverken tillæg eller fradrag. Vi opgør varmeudnyttelsen en gang årligt, og det vil derfor fremgå af din årsopgørelse, om du får tillæg eller fradrag.

Billedet viser en illustration som bruges til at understøtte det skriftelige eksempel. Billedet viser et hus, der modtager fjernvarme ved en temperatur på 66 grader, men med en temperatur på 36 grader, når vandet føres ud fra huset og tilbage til anlægget.

Hvad kan jeg selv gøre for at få en bedre varmeudnyttelse?

Din adfærd har betydning for, hvor godt du udnytter varmen – lidt ligesom din kørestil påvirker, hvor langt du kører på en liter benzin.

Med små justeringer kan du forbedre din varmeudnyttelse. Du kan f.eks.:

  • Slukke dine radiatorer, når du lufter ud.
  • Holde døren lukket mellem rum, hvor du vil have forskellige temperaturer.
  • Undlade at dække dine radiatorer til med tøj, møbler eller lignende.

Find flere gode råd til at spare på varmen 

I appen Watts eller på minside kan du løbende holde øje med, hvor godt du udnytter varmen, så du kan nå at gribe ind, hvis din varmeudnyttelse er dårlig.

Forventede returtemperaturer baseret på fremløbstemperatur

Fremløbstemperatur

Forventet returtemperatur

50 - 52 °C 40 °C
53 - 56 °C 39 °C
57 - 60 °C 38 °C
61 - 64 °C 37 °C
65 - 68 °C 36 °C
69 - 72 °C 35 °C
73 - 75 °C 34 °C
76 - 78 °C 33 °C
79 - 80 °C 32 °C
81 - 83 °C 31 °C
84 - 85 °C 30 °C

 

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen