Hvordan søger jeg refusion?

Du kan søge refusion af vandafledningsbidrag og vand. Dog skal du være opmærksom på, at du kun kan søge refusion for vand, såfremt du forsynes med vand fra Aalborg Forsyning.
 

Hvordan søger jeg refusion af vandafledningsbidrag?

Du kan søge om refusion af vandafledningsbidrag ved at trykke på knappen nedenfor. En ansøgning om refusion af vandafledningsbidrag skal indeholde:

  1. Der skal fremsendes skriftlig ansøgning til os via nedenstående formular.
  2. Sammen med ansøgningen skal der vedlægges dokumentation for ledningsbrud (eks. regning fra VVS-installatør
  3. slutopgørelse for den pågældende afregningsperiode og oplysning om vandforbruget for de sidste 5 år

Der kan gives refusion af vandafledningsbidrag for merforbrug af vand, hvis det kan dokumenteres, at vandmængden ikke er ledt til kloaksystemet, og at merforbruget skyldes brud på skjulte rør.

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen