Digital post

Vi tilbyder, at du modtager dine regninger og andre nyttige informationer i din personlige e-Boks. For at modtage digital post skal du give samtykke til, at vi må bevare dit CPR. Du giver samtykke ved at logge ind på Min side. 

Med e-Boks får du en række fordele:

  • Du får en sikker elektronisk postkasse.
  • Du kan elektronisk modtage og opbevare de dokumenter, du normalt modtager med posten.
  • Du slipper for papir og ringbind, og brevene bliver ikke væk.  
  • Du hjælper os med mere klimavenlige løsninger, fordi vi sparer store mængder papir.
  • Du har muligheden for at tilmelde Betalingsservice med få klik inde i selve regningen               
Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen