Fra haven til havet

Tag havens natursten med på genbrugspladsen. Så bliver de til stenrev og skaber liv i Limfjorden.

Stenrev skal skabe nyt liv i Limfjorden

Aalborg Kommune og Limfjordssekretariatet har sammen med lokale kysthjælpere udvalgt en række områder i fjorden omkring Aalborg, hvor der skal etableres stenrev til glæde for plante- og dyreliv i havet.

Stenrev er en samling af større sten på havbunden, som ligger fast og ikke flyttes af bølger og havstrømme. Stenene danner et miljø med huler og sprækker, som tiltrækker fisk, krabber, hummere og andre små dyr. Stenrev har betydning for iltforholdene i havet, da tang og alger har et sted at sætte sig fast, voksne og producere ilt.

Stenene skal tilbage i vandet

Før i tiden blev der hentet mange sten op ad Limfjorden, når der skulle bygges kirker og moler. Derfor er de naturlige stenrev forsvundet hen over årene og har løbende forringet vilkårene for planter og dyr. Det er ikke længere lovligt at fiske sten, da man i dag ved, hvor vigtige stenrev er for livet i fjorden. Derfor arbejder man på at at få natursten tilbage i havet og genetablere disse rev.

Vær med til at gøre en forskel for havplanter og dyr

Der skal skabes stenrev fire steder i Limfjorden. Derfor er der brug for rigtig mange natursten. 

Stenrevene skal blandt andet etableres af sten fra vores genbrugspladser. Alle store natursten, der afleveres på pladserne, samles og udlægges i Limfjorden i løbet af 2024-2025. 

Du kan være med til at gøre en forskel for livet i fjorden ved at aflevere overskydende natursten fra din have på en af vores udvalgte genbrugspladser. Der er brug for sten i alle størrelser, men store sten på mere end 10 cm har størst værdi for revene.

Kan jeg aflevere sten hele året rundt og på alle pladser?

Du kan aflevere natursten på tre genbrugspladser: 

  • Sundsholmen i Nørresundby
  • Over Kæret i Aalborg
  • Storvorde

Natursten kan afleveres fra 1. maj til 1. november.

Relaterede emner

I 2024 skal du sortere madaffald

I sommeren 2024 skal vi til at sortere madaffald, men det betyder ikke, du får en ny container.

Få afhentet dit haveaffald

Du kan få afhentet haveaffald som en del af af dit boligabonnement. Natursten skal du dog selv aflevere på genbrugspladserne.

Har du styr på affaldssorteringen?

Står du med affald, som du ikke ved, hvordan du skal sortere? Så søg i sorteringsguiden 

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen