Stemningsbillede

Inspiration og ideer til undervisningen

Få mere inspiration til undervisningen om affald, genbrug og ressourcer. 

Inspiration til mere undervisning om affald

Vendespil

Lav et vendespil med to ens billeder fra reklamer eller foto fra bilagene til affaldsstafetten, som eleverne selv kan hjælpe med at klippe ud og lime på papkort. Skal spillet være sværere, kan kortene parvis være et stykke affald ( f.eks. et yoghurtbæger) og ordet ”plastik” eller en dåse og ordet ”metal”.

Sorteringsvejledninger

Lav jeres egne sorteringsvejledninger, som I kan hænge op i klassen ved skraldespanden. Print piktogrammer fra affaldsstafetten ud og lim dem på ark eller karton. Eleverne kan tegne affald, klippe billeder ud fra reklamer eller printe billeder af det affald, som de kender fra skoledagen. 

Affaldsudstilling

Lad eleverne samle affald, mens I går en tur i området omkring skolen. Når I er tilbage på skolen, laver eleverne en udstilling med affaldet på et fællesareal. Til hvert stykke affald eller type affald laver eleverne et lille skilt, der fortæller, hvilken skraldespand affaldet skulle være endt i samt en oversigt over vægten eller mængden af hver type f.eks. cigaretskodder, plastik eller dåser.  

Stemningsbillede
Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen