Stemningsbillede sorteringsanlæg

Genanvendeligt affald

Hvad sker der med det affald, vi afleverer i skraldespanden til plast, metal og mad- og drikkekartoner?

Genbrugsskraldespanden - plast, metal og mad- og drikkekartoner

I Aalborg Kommune har vi alle mulighed for nemt at sortere vores affald i hverdagen. Både når vi er hjemme, på biblioteket eller i skolen. Nogen har containere på hjul uden for deres hus, mens andre skal gå hen til en affalds-ø med nedgravede containere. På de fleste skoler kan man også sortere inde i klassen.

Men hvad sker der egentlig med det affald, der ender i skraldespanden? Vi ser på skraldespanden til plast, metal og kartoner.

Mad- og drikkekartoner

Der bliver drukket rigtig meget mælk i Danmark. I 2021 drak hver person i gennemsnit 80 liter mælk. Det svarer til 1½ liter om ugen pr. person, og sammen med yoghurt og juicekartonerne blev det til rigtig mange kartoner i skraldespanden til restaffaldet. Kartonerne kan genanvendes, og derfor skal de i genbrugscontaineren sammen med plast- og metalaffaldet. Det gælder for kartonerne fra mælk og juice men også for kartoner fra skolemælk, saft, tomatsovs og bønner.

Stemningsbillede

Kartoner kan genanvendes syv gange

I Danmark er der store krav til, hvordan madvarer emballeres. Derfor bliver der brugt nye papirsfibre til produktion af mælkekartoner. Papirsfibre kan genbruges op til syv gange. Først bliver de brugt til produkter af god kvalitet f.eks. hvidt papir. Til sidst bruges de til æggebakker eller toiletpapir. Ved at sortere kartonerne i genbrugscontaineren sammen med plast og metal, får vi altså flere ressourcer til nye produkter af papir og pap.

Mælkekartoner er ikke kun lavet af pap. De har et tyndt lag plast indeni, så kartonen ikke bliver opløst af mælken. Andre kartoner har et tyndt lag metalfolie indeni. Alle kartoner kan genanvendes – også dem med plastikskruelåg.

mad- og drikkekartoner affald

Metalaffald i hverdagen

I genbrugsskraldespanden finder vi også metalaffald. Metal bliver brugt til mange ting i hverdagen som f.eks. stanniol, leverpostejsbakker, sodavandsdåser og dåser til kattemad og tomatsovs. Det bliver til ca. 18 kg metalaffald pr. husstand om året.

Metaller som f.eks. aluminium kan genanvendes igen og igen til nye produkter. Da det er ressourcekrævende og dyrt at fremskaffe, er det vigtigt at genanvende det metal, der allerede er hentet i naturen. Efter sortering på Nordværks sorteringsanlæg, bliver metallerne solgt til virksomheder, der smelter det om til nye produkter.

metalaffald

Plasten i vores affald

Plast findes overalt, da det kan bruges til utrolig mange nyttige formål. F.eks. til indpakning af vores madvarer, som er med til at forlænge holdbarheden af agurken og brødet og forhindrer, at vindruerne mases på vej til butikken. Disse former for plast kan heldigvis genanvendes til nye produkter.

Tøm yoghurtbægeret, posen fra madpakken eller flødebollebakken, inden du smider det i genbrugscontaineren.

affaldssortering

Plast sorteres i typer

Da plastik er lavet af det fossile brændstof olie, er det vigtigt for miljøet, at det ikke ender i skraldespanden sammen med restaffaldet og bliver brændt.

Der findes mange forskellige plastiktyper, så affaldet skal først sorteres ud i plasttyperne, før det kan genanvendes, og det sker på sorteringsanlægget. Ved at kikke på bagsiden af emballagen, er plasttypen ofte angivet som en trekant med et tal fra 1 til 7 i.

Når plastikken er sorteret i de forskellige typer, sælges det til virksomheder, som smelter det om til nye produkter. 

plast affald

Hvordan sker sorteringen på sorteringsanlægget?

Når skraldebilen tømmer vores containere med plastik, metal og kartonaffald, køres det ud til Nordværk i Aalborg Øst. Her ligger sorteringsanlægget, som er en stor maskine, der med forskellige teknikker kan sortere store mængder af genanvedeligt affald.

Sorteringsanlægget i Nordværk

På Nordværk sorteres kartonerne for sig og presses i baller. Disse sælges og transporteres til en fabrik i Tyskland, der kan skille lagene i kartonerne fra hinanden, så de hver for sig kan genanvendes. Papiret bliver genanvendt til nye papkasser, papirservietter og køkkenruller. Plastik fra skruelåg bliver til benzindunke og plantepotter. Plastik fra indersiden af kartonen, som er en anden slags plastik end skruelågene, bliver til paller og kasser. Metallet fra juicekartonerne og aluminium sælges videre.

Alt dette foregår på det store sorteringsanlæg.

 

Nordværk

Skraldebilen

Skraldebilen tømmer sit læs ud i en bunke foran sorteringsanlægget. Herfra bliver affaldet løftet op på et transportbånd og op gennem en kabine. En gruppe af medarbejdere fjerner de værste fejlsorteringer, før affaldet sendes videre til den automatiske del af sorteringsbåndet. Medarbejderne fjerner affald, der enten vil stoppe transportbåndene på sorteringsanlægget eller forurene det sorterede affaldet. Det er f.eks. batterier, poser med restaffald, store stykker metal eller lange stykker plastik.

skraldebil

Sorteringsmaskinen

Sorteringsmaskinen kan sortere de forskellige typer af affald, og sådan bliver det muligt at sende plast, metal og kartoner videre til genanvendelse.

 

sorteringsanlæg

Metalaffaldet sorteres fra

Affald af metal sorteres fra ved hjælp af forskellige magneter. F.eks. vil dåser af jern blive fanget af en stor båndmagnet og sorteret fra i en bunke. Ved hjælp af et elektromagnetisk felt vil metaller som aluminium og kobber, der ikke er magnetiske, blive sorteret fra. De sorterede metalbunker pakkes i baller.

metalaffald sorteringsanlæg

Kartonerne sorteres fra

Kartonerne sorteres fra det andet affald ved hjælp af en scanner, der lyser gennem alt det affald, der passerer forbi på transportbåndet. Når en karton registreres, sorteres den fra ved hjælp af en kraftig luftstråle. Derfor er det vigtigt ikke at fylde kartonen op med andet affald, da andet affald fejlagtigt vil ende sammen med kartonerne.

Efter sortering på anlægget presses kartonerne sammen i store baller som metalaffaldet.

kartoner sorteringsanlæg

Plastikaffald sorteres fra

Til sidst er der kun plastaffald tilbage på transportbåndet. Det skal sorteres i de forskellige typer af plastik, og det sker også ved hjælp af en scanner. Scanneren bestemmer plasttypen på hvert enkelt stykke plastikaffald, mens det kører på båndet med høj fart og skyder det ud i sorterede bunker ved hjælp af en luftstråle.

Bunkerne pakkes også i baller og stables, indtil de afhentes til genanvendelse.

plastik affald sorteringsanlæg

Bliv klogere på affaldssortering

Stemningsbillede

Undervisningstilbud til 0.-3. klasse

Bliv sorteringsekspert med Frede og Frida og find materialer til jeres egen undervisning.

Læs mere om tilbud til indskolingen

Stemningsbillede

Undervisningstilbud til 4.-6. klasse

Få besøg af en formidler på skolen og bliv klogere på affaldets vej.

Book forløb og download materialer

Stemningsbillede

Undervisningstilbud til 7.-10. klasse

Spændende undervisningsforløb og materialer om råstoffer og genanvendeligt affald.

Book forløb og download materialer

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen