Undervisningstilbud om affald til børnehaver og skoler

Lad børnene blive klogere på genanvendelse og ressourcer, når vi sætter affald på skemaet gennem leg og aktiv deltagelse.

Affaldssortering i grundskolen

I 2020 besluttede direktørgruppen i Aalborg Kommune, at alle kommunale institutioner skal benytte de kommunale indsamlingsordninger til affald - herunder genanvendeligt affald.

Året efter blev der afsat 1 mio. kroner, som bl.a. skulle dække udgifter til indkøb af indendørs udstyr til sortering af affald. I perioden siden har der været en støt stigning i genanvendelse ved institutionerne. 

For at komme i mål med ambitionerne på skoleområdet har vi også haft et fokus på de mindre klasser i kommunen, så vi så tidligt som muligt kan give de unge gode sorteringsvaner i deres videre færd i livet. Det har bl.a. resulteret i pixibøger til de mindste og så har udvalgte elever fra Verdensmålsskolerne kommet frem til denne konkurrence.

Derudover har vi en lang række undervisningstilbud målrettet fra børnehaver til 10. klasse, som du kan læse om på disse sider.

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen