Stemningsbillede

Affaldssortering i sommerhuset

Har du et sommerhus i Aalborg Kommune, hvor du sorterer dit affald i dine egne containere og fællescontainere, kan du finde information om sortering, tømning og ekstra services her på siden. 

Nye sorteringstiltag i dit sommerhus

Ny kasse til dit farlige affald
Alle sommerhuse har fået udleveret røde kasser til farligt affald. Se hvordan du får tømt kassen længere nede på siden.

Bedre løsninger til genanvendeligt affald
Vi er i gang med at implementere bedre sorteringsløsninger til det genanvendelige affald i sommerhusområderne. Det betyder, at vi løbende er i dialog med grundejerforeninger mv. – blandt andet i forhold til placeringerne af containere. 

Sortér dine mad- og drikkekartoner med plast- og metalaffaldet
Du kan nu sortere dine mad- og drikkekartoner fx din karton fra mælk, juice eller flåede tomater, da de indeholder fibre af god og ensartet kvalitet og med et stort genanvendelsespotentiale. Er der endnu ikke en container nær dig, har du mulighed for at aflevere det på genbrugspladsen, indtil vi har etableret containere.

Hvad er restaffald?

Restaffald er det, der er tilbage, når du har sorteret plast, metal, papir, pap, glas og farligt affald fra dit daglige husholdningsaffald.

Dit restaffald skal i poser med knuder, så du mindsker risikoen for lugtgener og skadedyr.

Når du sorter dit restaffald korrekt, kan vi omdanne dit affald til værdifulde ressourcer som fjernvarme og elektricitet på Nordværks energianlæg i Aalborg.

Placering af containeren

Vores chauffører henter og stiller din container på plads ved tømning. Du skal blot huske, at containeren skal:

  • Vende med håndtag ud mod skraldemanden
  • Placeres på fast underlag i skel og max. 5 m mellem afhentningssted og skraldebilen.

Vejen derhen skal være mindst 1 m bred, plan og kørefast og med fri passage – også under træer, udhæng og ved sne og is.  

Alternativt kan du stille din container ud i skel inden kl. 6 på tømmedagen.

Tømning af restaffald

Vi tømmer din container hver uge i sommerhalvåret - fra uge 18 til uge 35. Resten af året bliver containeren kun tømt hver anden uge.

Du må ikke fylde containeren mere, end låget kan lukkes helt. Du minimerer også risikoen for skadedyr.

Stort affald eller fyldte containere 

Har du stort affald, som du gerne vil af med, eller er vores kuber eller containere fyldte, må du ikke efterlade affaldet ved siden af dem. Det ser hverken indbydende ud eller er godt for naturen.   

Stort affald hører til på genbrugspladsen, og er vores containere fyldt op, kan du kontakte os på telefonnummeret, som du finder angivet på vores sorteringsudstyr.  

Indtil vi har været forbi, kan du aflevere det på en af de andre affaldscontainere i området eller besøge os på genbrugspladsen.

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen