Aalborg og Nørresundby 

Frem til 2024 etablerer vi i Aalborg og Nørresundby midtby 300 affaldsøer, der hver har 3-4 containere til både det genanvendelige og restaffaldet.

Aalborg

I etableringsperioden vil der være begrænsninger eller lukning for biltrafikken på de strækninger, hvor der arbejdes – dog vil der være adgang for gående.

Tidsplan og placering

Søg på din adresse og se planlagte eller eksisterende affaldsøer 

Alle beboere, ejere og erhverv i de berørte områder får direkte besked, når vi kommer til deres område. Da vi koordinerer gravearbejdet med andre ledningsejere, kan der ske ændringer i tidsplanen af hensyn det enkelte projekt fx plusbus, udskiftning af fjernvarme- eller kloakrør mm.

Fordelene ved nedgravede containere

 • Flere containere til det genanvendelige affald
 • Et lukket affaldssystem, der minimerer risikoen for skadedyr
 • Affaldet bliver opbevaret køligt under jorden, så vi mindsker lugtgener
 • Vi undgår containere og affaldssække på fortove på tømningsdagen
 • Etableringen frigør arealer og rum i baggårde og kældre, hvor der i dag står containere og affaldssække

Sådan sorterer du i de nedgravede containere

 • Plast og metal: Aflever det løst og giv det et puf, så vi undgår propper i indkasthullet
 • Pap og papir: Mindre stykker af pap og papir - stort pap skal på genbrugspladsen
 • Restaffald: I små skraldeposer med knuder
 • Glas: Tømte og uden madrester
 • Minielektronik
 • Batterier

Er affaldet for stort til din skraldespand under køkkenvasken, på badeværelset mv.?

Så er det også for stort til indkastet på de nedgravede containere, og må ikke efterlades ved affaldsøen. Besøg i stedet en af vores genbrugspladser eller brug bestillerordningen.

Se hvilket affald, vi henter med bestillerordningen

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen