Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Klagevejledning

Hvis du har klaget til os og ikke er tilfreds med afgørelsen, skriver vi her, hvad du skal sikre dig

Sådan skal du gribe sagen an

Du skal som minimum sikre dig, at du har afgørelsen på skrift f.eks. i en e-mail eller i et brev.

Afgørelsen om ikke at give dig medhold, eller kun at give dig delvis medhold, kan indbringes som en civilretlig tvist ved Ankenævnet på Energiområdet.

Ankenævnet på Energiområdet Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby Tlf.:  4171 5000 post@energianke.dk

Vil du vide mere

Du kan læse mere om klagesager på ankenævnets hjemmeside: http://www.energianke.dk/ På hjemmesiden www.forbrug.dk kan du indgive en klage online via dette link: https://minsag.forbrug.dk (Vælg: ”energi” og følg instruktionen).

OBS! Det koster et klagegebyr på 160 kr. at få en sag behandlet. Hvis du får medhold i klagen, får du gebyret tilbagebetalt. Der er ingen klagefrist, men du bør dog ikke vente for længe med at sende klagen til Energiankenævnet.

Vær opmærksom på at Energitilsynet og Energiankenævnet også er klageinstanser for mere generelle spørgsmål på fjernvarmeområdet: Du finder oplysningerne om klagemulighederne på www.energitilsynet.dk og www.energianke.dk

Genveje
Emner om varme