Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Energiafregning

Den 1. oktober 2017 træder en ny afregningsform – energiafregning med motivationstariffen - i kraft for en række udvalgte pilotområder.

Hvad betyder det for varmeregningen?

Energiafregningen er baseret på forbrugte kWh, i stedet for m3 som vi anvender i dag.

Motivationstariffen er et ekstra lag, der kan få indflydelse på din varmeregning. Tariffen tager udgangspunkt i den vægtede gennemsnitlige fremløbs- og returtemperatur.

Hvis du gennemsnitligt udnytter - det vil sige køler - fjernvarmevandet bedre end forventet, får du et fradrag på din varmeregning. Og modsat får du et tillæg på varmeregningen, hvis du ikke gør det så godt - altså køler dårligere - som forventet.

Læs mere om beregning af fradrag og tillæg

Læs i tabellen, om du får fradrag eller tillæg
Husk at tabellen er baseret på vægtede gennemsnitlige fremløbs- og returtemperaturer.

Hvorfor motivationstarif?

Når du har udnyttet varmen i fjernvarmevandet til opvarmning og varmt vand, sendes det retur til værket via distributionsnettet. Temperaturen på vandet, der sendes retur, kaldes returtemperaturen, og det returtemperaturen som er afgørende for motivationstariffen.

Hensigten med tariffen er at opnå den bedst mulige udnyttelse af fjernvarmevandet, inden det sendes retur til os.

Genveje
Emner om varme