Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Hvem er vi?

Aalborg Varme leverer miljøvenlig fjernvarme til vores kunder i forsyningsområdet. Vi er konkurrencedygtige og et moderne ledningsnet sikrer høj forsyningssikkerhed.

En del af Aalborg Energikoncern
Sammen med selskaberne Nordjyllandsværket A/S, Aalborg Decentrale Værker A/S og Aalborg Energicenter A/S indgår Aalborg Varme A/S i Aalborg Energikoncern.

Aalborg Varme har 85 medarbejdere og en årlig omsætning på ca. 700 millioner kroner. Vi leverer sikker, konkurrencedygtig og miljøvenlig fjernvarme til kunder inden for vores forsyningsområde. Vi har en tilslutnings-procent på 99 %, hvilket vil sige, at næsten alle, der overhovedet har mulighed for at få fjernvarme, siger ja tak.

Konkurrencedygtig
Aalborg Varme er en veldrevet og omkostningsbevidst virksomhed, der leverer varme fra vore 3 store producenter Nordjyllandsværket, Aalborg Portland og Reno-Nord. Fjernvarme er et særdeles konkurrencedygtigt alternativ til individuel opvarmning.

Miljøvenlig
Opvarmning med fjernvarme i Aalborg betyder en væsentligt mindre udledning af klimagasser i forhold til individuel opvarmning med olie eller naturgas. Vi er miljø- og arbejdsmiljøcertificeret og dokumenterer vores miljøindsats i vores årlige Grønne Regnskab.

Servicen er i top
Kunderne kan få gratis rådgivning om alle forhold, der har med fjernvarme at gøre, og derigennem øge udbyttet og trygheden ved at bruge fjernvarme. 

Teknologien er moderne
Ledningsnet og pumpestationer er i særdeles god stand. Et moderne ledningsnet med lækageovervågning samt stor produktionsreserve medfører at forsyningssikker-heden er i top. De IT-systemer, der sørger for, at det hele virker, er avancerede og pålidelige. Aflæsning af målere og afregning med kunderne er på vej til at blive fuldt elektronisk. Medarbejderne uddannes løbende til at anvende ny teknik og til at klare de mange nye opgaver.

Økonomien hviler i sig selv 
Aalborg Varmes indtægter stammer udelukkende fra salg af fjernvarme og serviceydelser. Da der ikke skal tjenes penge på varmesalget, skal indtægterne blot dække de samlede anlægs- og driftsomkostninger. Det er et sundt princip, som har medvirket til, at Aalborg Varme i dag er absolut konkurrencedygtig og rustet til at møde fremtidens udfordringer på et stadig mere liberaliseret energimarked. 

Vi er med i Dansk Fjernvarme
Aalborg Varme er sammen med ca. 400 andre forbrugerejede og kommunale varmeværker medlem af Dansk Fjernvarme. Dansk Fjernvarme varetager varmeværkernes interesser og organiserer samarbejdet værkerne imellem.

Dansk fjernvarme

 

Genveje
Emner om varme