Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Ofte stillede spørgsmål i Storvorde og Sejlflod

Find svar på dine spørgsmål her eller kontakt os på tlf. 9982 8299 eller storvordesejlflod@aalborgforsyning.dk

Hvornår får jeg fjernvarme?

Vi starter med at etablere fjernvarme til området kort efter, at vi når 50% tilmeldte. Vi skal have etableret det, vi kalder en transmissionsledning, som er den hovedledning, der leverer fjernvarme til hele området.  Når vi går i gang med at grave fjernvarmerør ned i selve byerne, forventer vi at opstarte med et gravehold både i Storvorde og Sejlflod. Den endelige plan for, hvornår vi graver hvor, kan vi først lave, når vi har nået 50% tilslutning.

Vi holder dig derfor løbende opdateret.

Hvor meget kan jeg spare årligt?

Hvor meget du årligt kan spare på dit varmebudget afhænger blandt andet af din nuværende opvarmningsform. Det kræver en individuel vurdering.

Du kan bruge vores online prisberegner og få en vejledende beregning af, hvad du årligt kan spare ved at skifte din nuværende opvarmningsform ud med fjernvarme. 

Vi anbefaler dog, at du booker tid til et besøg af vores opmåler, så vi kan give dig et endeligt tilbud. Book tid til et besøg af vores opmåler

 

 

Hvad betyder den grønne omstilling af Nordjyllandsværket for os, der overvejer at få fjernvarme?

Grøn omstilling er et af Aalborg Forsynings vigtigste indsatsområder de kommende år. Hvis du siger ja tak til fjernvarme, bliver du samtidig en del af Aalborg Kommunes fremtid om at opnå bæredygtighed - også på forsyningsområdet. 
Det betyder, at vi kollektivt tager ansvar for at udfase fossile brændsler i fjernvarmen til glæde for miljøet. Den primære fossile kilde i fjernvarmen i dag er kul fra Nordjyllandsværket, og det er planlagt udfaset ved udgangen af 2028. 

Skriver vi under på noget nu med risiko for, at varmeprisen stiger, når Nordjyllandsværket lukkes ned efter 2028?

Aalborg Forsynings udvikling af fjernvarmeområdet er underlagt varmeforsyningslovens rammer. Rammerne har til formål at sikre, at udviklingen af fjernvarmeforsyningen til en grønnere varmeproduktion sker med fokus på høj forsyningssikkerhed samt til fornuftige priser og god samfundsøkonomi. 

De analyser, der er foretaget i Aalborg Forsyning, indikerer, at bæredygtige energiformer i høj grad kan konkurrere med de fossile energikilder, der er alternativet i dag. Herunder f.eks. at levetidsforlænge Nordjyllandsværket. Gassektoren står overfor en lignende udfordring, ift. at finde ud af, hvad der skal erstatte den fossile gas, der i dag flyder ud til kunderne i Danmark. Og ift. om det er bæredygtigt at fortsætte med at brænde biogas af til rumopvarmning. 

Hvad er et kraftvarmetillæg?

Kraftvarmetillægget dækker udgifterne til etableringen af fjernvarme til din by. Eksisterende fjernvarmekunder må ikke belastes økonomisk for udvidelser til nye byer. Det har Aalborg Byråd besluttet. Det betyder også, at nye byer, der får fjernvarme, kun skal betale for egen tilkobling - og ikke for tilkobling til de næste byer i rækken.  

Tillægget opkræves over 20 år over varmeregningen eller som et engangsbeløb, der kan indfries løbende i perioden.

Hvor stort er kraftvarmetillægget?

Kraftvarmetillægget i Storvorde og Sejlflod er 6,91 kr. inkl. moms pr. mberegningsareal*. Det betyder, at du skal betale 6,91 kr. pr. mberegningsareal* pr. år i 20 år.

Ønsker du at betale beløbet som et engangsbeløb, skal du betale 135,50 kr. pr. mberegningsareal*.

*Beregningsarealet for bygninger, der er beregnet til boligformål, opgøres som summen af følgende arealer fra BBR:

  • 100 % af etagearealerne (excl. tagetage, kælderareal, udestuer, garager mv.)
  • 100 % af udnyttet tagetage
  • 25 % af kælderarealer med direkte adgang til etagearealerne
  • 25 % af udestuer, garager mv. med direkte adgang til etagearealerne

 

Hvor meget koster det at skifte til fjernvarme?

For at kunne give en endelig pris, skal der en opmåler ud på din adresse for at foretage en opmåling. Derefter sender vi dig et skriftligt tilbud på e-mail eller med posten. Book tid til et besøg af vores opmåler

Du kan lave en vejledende beregning af, hvad det koster i vores online prisberegner.

 

Kan jeg låne penge til investeringen?

Nej, du kan ikke låne penge til investeringen hos Aalborg Forsyning. Vi har heller ingen samarbejdspartnere i forhold til en eventuel investering.

Genetablerer I min have?

Ja, vi genetablerer din have, når vi er færdige med at grave.

Hvad skal jeg selv gøre, hvis jeg takker ja?

Du skal selv sørge for at fjerne skabe, borde m.m. i arbejdsområdet, samt sørge for, at det er til at komme til der, hvor gravearbejdet skal udføres.

Vælger du Varme+, klarer vi det hele i forhold til den indvendige installation. Ønsker du ikke denne ordning, skal du selv kontakte en VVS-installatør, som skal stå for den indvendige installation. Vi står naturligvis for opgravning, rør og reetablering.

 

 

Hvad er et lånefyr?

Hvis dit nuværende anlæg synger på sidste vers, og du takker ja til fjernvarme, så tilbyder vi dig en elpumpe, når vi har nået 50% tilmeldte.

Hvor lang tid tager gravearbejdet på min grund?

Det tager cirka 3 uger fra gravearbejdet går i gang, til vi er færdige med at etablere fjernvarme på din grund.

Hvornår giver I besked om opstart hos mig?

Vi kontakter dig med en tidsplan, så snart vi har konkret information om projektets start. Og så sørger vi selvfølgelig for at holde dig løbende opdateret.

Hvor skal fjernvarmeanlægget sidde?

Vi sørger for, at placeringen af anlægget imødekommer jeres ønsker, så vidt det er muligt.

Må jeg selv udføre opgravningen?

Ja, du må gerne selv udføre opgravningen. Vælger du selv at grave, får du en "Selvgraverrabat" på 437 kr. inkl. moms pr. meter.

 

 

Hvor meget fylder fjernvarmeanlægget?

Anlægget fylder mindre end både en gas- og olieinstallation. Du vil derfor opleve at få mere plads, hvis du vælger at skifte til fjernvarme.

Hvem fjerner den gamle installation?

Hvis du vælger Varme+, sørger vi for at fjerne den eksisterende installation. Vælger du ikke denne ordning, skal du selv sørge for at fjerne den eksisterende installation.

Kan jeg vente med at tilmelde mig?

Vi anbefaler, at du tilmelder dig nu, så vi hurtigst muligt kan opnå de 50% tilmeldte, som projektet kræver for, at fjernvarmen kan komme til Storvorde og Sejlflod.

Hvis du tilmelder dig nu, opnår du en "Kampagnerabat" og en "Her og nu"-rabat.

Skal jeg selv stå for afkoblingen af gas?

Nej, vi står for afkoblingen af gas, og vi inddrager afkoblingsgebyret i tilbuddet.

Hvem står for vedligeholdelse af fjernvarmeanlægget?

Vælger du Varme+, står vi for al vedligehold. Uden denne ordning skal du selv sørge for vedligeholdelse af dit anlæg.

Hvem kan få Fjernvarmens Serviceordning?

Vælger du Varme+, er Fjernvarmens Serviceordning inkluderet i prisen. Vælger du ikke denne løsning, kan du tilkøbe Fjernvarmens Serviceordning.

SPAR 550 kr. Tilmelder du dig Fjernvarmens Serviceordning samtidig med, at du siger ja tak til fjernvarme, giver vi dig indmeldelsen gratis. Tilmelding koster normalt et engangsbeløb på 550 kr.   

Læs mere om Fjernvarmens Serviceordning

Er der forskel på fremløbstemperaturen i Storvorde/Sejlflod og i Aalborg?

I alle vores forsyningsområder garanterer vi 60 grader i fremløbstemperatur – lige meget om det er i Aalborg, Sulsted eller Storvorde. Der kan være kunder, som oplever, at temperaturen er højere end 60 grader. Det kan ligeså vel være i Storvorde som i Aalborg. Fremløbstemperaturen svinger også alt efter årstiden. I vil blive forsynet fra Reno Nord og ikke fra Nordjyllandsværket, og det bliver med helt nye rør, pumpestationer mv. I bliver derfor ligeså godt stillet, som dem der bor i f.eks. Aalborg.

Hvordan afregnes forbrug af fjernvarme?

Vi afregner pt. pr. m3 man forbruger.

Vi er i gang med et pilotprojekt, hvor vi laver energiafregning (baseret på forbrugte kWh i stedet for m3). Vi er dog stadig ikke klar til at rulle det ud til alle vores kunder, så i Storvorde og Sejlflod vil I derfor som udgangspunkt blive afregnet pr. m3, ligesom resten af vores kunder.

Risikerer vi, at priserne stiger, når grundbeløbet, som staten giver i tilskud, frafalder i 2019?

De seneste måneder har der været en del historier i nyhederne om, at fjernvarmeprisen i mange fjernvarmeområder stiger som følge af bortfald af grundbeløbet fra staten. Grundbeløbet er et offentligt tilskud, der er blevet givet til kraftvarmeværker baseret på naturgas, for at producere el og varme på samme anlæg.

Dette beløb frafalder pr. 1. januar 2019. Det betyder, at mange af de mindre decentrale kraftværker, hvor naturgaskraftvarme har udgjort den dominerende varmekilde vil blive ramt hårdt med store prisstigninger hos forbrugerne. I Aalborg Forsyning udgør naturgaskraftvarme på decentrale produktionsenheder kun en meget lille andel på få procent. Derfor vil bortfaldet af grundbeløbet ikke komme til at påvirke kunderne i nævneværdig grad i såvel nuværende som fremtidige fjernvarmeområder hos Aalborg Forsyning.

Hvornår slutter kampagnen?

Kampagnen slutter den 14. juni 2019 - da vi på grund af stadig stigende interesse for at få fjernvarme har valgt at forlænge kampagneperioden. 

Hvad koster Varme+, og skal jeg købe Fjernvarmens Serviceordning ved siden af?

Varme+ koster 245 kr. om måneden, og Fjernvarmens Serviceordning er inkluderet i denne pris. Så nej du skal ikke tilkøbe Fjernvarmens Serviceordning ved siden af.

Hvor meget fylder Varme+ anlægget?

Fjernvarmeanlægget du får installeret, hvis du vælger Varme+ har følgende mål:

Højde 610 mm
Bredde 545 mm 
Dybde 430 mm.

Nede i den Gamle Brugs har vi en udstillingsmodel stående i vinduet, som du kan komme forbi og se.

 

Genveje
Emner om varme