Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Sådan åbner og lukker du dit anlæg

Aalborg Forsynings 2 stk. hovedventiler er som regel anbragt ved din varmeinstallation, hvor stikledningen kommer op af gulvet ved ydervæggen.

Du bliver normalt varslet ved længerevarende planlagte fjernvarmeafbrydelser. Ved sådanne afbrydelser kan du med fordel lukke for de 2 hovedventiler, så dit anlæg ikke tømmes for vand.

Utæt 7

Betjening af hovedventilerne skal ske på følgende måde:

  • Ved lukning: Fremløbsventil lukkes, dernæst returventil.
  • Ved åbning med fyldt anlæg: Returventil åbnes langsomt, dernæst åbnes fremløbsventil.
  • Ved åbning med tomt anlæg: Fremløbsventil åbnes langsomt, indtil anlægget er fyldt. Derefter udluftes anlægget. Når anlægget er udluftet, åbnes returventilen.

 

 

Åbne lukke

 

 

Genveje
Emner om varme