Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Dit fjernvarmeanlæg

På din ejendom ejer og vedligeholder Varmeforsyningen stikledningen, hovedventilerne og fjernvarmemåleren. Resten af fjernvarmeanlægget - dvs. beholder/veksler, ventiler, snavsesamler, radiatorer og de tilhørende rørsystemer - er dit eget interne anlæg, som du selv skal vedligeholde og reparere. Manglende varme skyldes enten en driftsforstyrrelse hos varmeforsyningen eller en fejl på dit eget anlæg.

 

Genveje
Emner om varme