Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Varme+ giver tryghed

Løbende vedligeholdelses- og hovedeftersyn giver bedst muligt udbytte af din fjernvarme

Med Varme+ undgår du udgifter til service og reparation af dit fjernvarmeanlæg. Som en del af Varme+ abonnementet sørger vi for at dine øvrige varmeinstallationer får et vedligeholdelseseftersyn hvert andet år og et hovedeftersyn hvert sjette år.

Løbende vedligeholdelseseftersyn - hvert andet år

Ved de løbende vedligeholdelseseftersyn tjekker servicemontøren, at dit Varme+ anlæg fungerer optimalt, så du får det bedst mulige udbytte af fjernvarmen. Mere end 60 % af alle fjernvarmeinstallationer har fejl. Derfor kan der være penge at hente på varmeregningen.

Hovedeftersyn hvert 6. år

I forbindelse med installationen af dit Varme+ anlæg laver vi første hovedeftersyn. Her efterses, testes og indreguleres alle installationer i din bolig, som har med varme og varmt brugsvand at gøre. Lige fra hovedinstallationens forskellige dele til radiatortermostaterne og gulvvarmen.

Vi gennemgår også selve boligen for at vurdere dit energiforbrug. For eksempel tjekkes isolering, vinduer og radiatorstørrelse. Er der forhold, som er værd at overveje i forhold til din varmeøkonomi, vil vi gennemgå dem med dig. Samtidig får du en grundig vejledning i forhold til dine forbrugsvaner og hvordan du selv kan spare på energien i din bolig.

Alle udførte eftersyn bliver indberettet og giver dig adgang til den landsdækkende ordning for Fjernvarmens Serviceordning, hvor du kan se alle dine rapporter og få et hurtigt overblik over tilstanden på dit anlæg.

Hvis servicemontøren vurderer, at dine varmeinstallationer har brug for forbedringer, sker det selvfølgelig kun efter nærmere aftale med dig.

 

Kontakt os på 9982 8299 og hør mere om Varme+

eller send en mail til: varmeplus@aalborgforsyning.dk

 

Se ofte stillede spørgsmål om Varme+

 

Genveje
Emner om varme