Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Bliv klogere på vand

Her kan du få idéer til undervisningsmateriale for 7.-10. klasse, og læse nyhedsartikler om vand fra fagblade og aviser.

Vandetsvej.dk
Vandetsvej.dk
er materiale, som er målrettet undervisning i 7.-10. klasse. Det er bygget op omkring temaerne i vandets kredsløb: grundvand, vandværk, vandforbrug, kloak, renseanlæg og vandmiljø.

Grundvandsdannelse, grundvandsbeskyttelse, vandindvinding m.v.
Materialer om emnet samt yderligere oplysninger kan fås hos civilingeniør Pernille Stampe Jakobsen tlf. 2519 9358, e-mail pernille.jakobsen@aalborg.dk

Genveje
Emner om vand