Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Bliv klogere på vand

Her kan du få idéer til undervisningsmateriale for 7.-10. klasse, og læse nyhedsartikler om vand fra fagblade og aviser.

Vandetsvej.dk
Vandetsvej.dk
er materiale, som er målrettet undervisning i 7.-10. klasse. Det er bygget op omkring temaerne i vandets kredsløb: grundvand, vandværk, vandforbrug, kloak, renseanlæg og vandmiljø.

"Fra grund- til drikkevand"
Hæftet henvender sig til 8.-9. klassetrin og rummer opgaver inden for matematik, fysik og kemi i relation til vandforsyning. Yderligere oplysninger kan fås hos afdelingsingeniør Jørn Nielsen, tlf. 7743 9120, e-mail jni@aalborgforsyning.dk

Grundvandsdannelse, grundvandsbeskyttelse, vandindvinding m.v.
Materialer om emnet samt yderligere oplysninger kan fås hos civilingeniør Per Grønvald tlf. 77439175, e-mail pg@aalborgforsyning.dk

Genveje
Emner om vand