Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Grænseværdier for pesticider

En grænseværdi er et tal for den mængde af et givent stof, som drikkevand eller fødevarer maksimalt må indeholde.

Strenge krav til pesticider

I Danmark stiller vi strenge krav til vores drikkevand. Som udgangspunkt ønsker vi slet ikke pesticider i drikkevandet, og grænseværdien for pesticider i drikkevand er fastsat med udgangspunkt i denne nul-tolerancepolitik.

Den lovmæssigt fastsatte grænseværdi for pesticidrester i drikkevand er som nævnt 0,1 µg/l (mikrogram/l), svarende til 1 g per 10 millioner liter vand.

Genveje
Emner om vand