Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Drikkevandet kan trygt drikkes

En række ekstraordinære prøver viser, at grænseværdierne er overholdt på vores vandværker.

Vi har i den seneste tid haft fokus på stoffet Desphenyl-Chloridazon. Baggrunden er, at det potentielt sundhedsskadelige stof blev fundet i så store koncentrationer i vandet fra to vandværker på Fyn, at vandværkerne midlertidigt blev taget ud af drift.

Alle fund er under grænseværdien

Vi har fået udtaget ekstraordinære prøver på alle vandværker. Resultatet af analyserne viser ikke fund af hverken chloridazon eller nedbrydningsproduktet methyl-desphenyl-chloridazon. På enkelte vandværker er der gjort fund af nedbrydningsproduktet desphenyl-chloridazon. Alle fund er under den fastsatte grænseværdi.

Læs vores analyser for desphenyl-chloridazon i drikkevandet

Indvindingsstrategi
Fundene af desphenyl-chloridazon har givet anledning til, at vi p.t. har et særligt fokus på indvindingsstrategien på vandværkerne; Engkilden og Drastrup 1. En strategi for indvindingen fastlægges på baggrund af vandkvaliteten i de forskellige boringer for at sikre, at alle grænseværdier overholdes.

Læs mere om grænseværdier for pesticider
Læs mere om desphenyl-chloridazon 

Genveje
Emner om vand