Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Udbud

Aalborg Forsyning annoncerer alle udbud på siden her og på vores digitale udbudsplatforme

Aalborg Forsynings udbudsplatforme

Aalborg Forsyning anvender Ethics. Alle udbud, licitationer og tilbudsindhentninger bliver gennemført via Ethics.

Med digital håndtering af udbudsprocessen - fra distribution af tilbudsmaterialer til afgivelse af tilbud - spares der tid, ressourcer samt print- og distributionsomkostninger.

Læs om Aalborg Forsynings Udbuds- og Indkøbspolitik.

Se aktuelle EU-udbud

Udbud af rammeaftale til PE-rør til vand og PE-fittings til vand og gas

Udbuddet omfatter rammeaftale med to delaftaler, der er defineret ud fra Ordregivers behov.

Hver enkelt Delaftale har således en tilknyttet Kravspecifikation, som indeholder de krav, som Leverandøren skal overholde.

På baggrund af udbudsbetingelserne vil der blive indgået én (1) Rammeaftale med én (1) Leverandør pr. delaftale.  

Delaftale 1: PE-rør til vand
Delaftale 2: PE-fittings til vand og gas 

Udbudsprocedure: Offentlig udbud

Tilbudsfrist: 17.9.2019 kl. 10.00

Link til udbudsmaterialet på udbudsplatformen Ethics:https://www.ethics.dk/ethics/eo#/916f9d23-259d-4173-b87c-3edd7e561ec2/publicMaterial

 

Udbud af vakuumsystem

Udbuddet består i hovedtræk af følgende ydelser og leverancer:

 • Dimensionering og projektering af et komplet vakuumsystem.
 • Udarbejdelse af tegninger og beskrivelser til anlægsudbud (lednings- og kabelplaner, detailtegninger af vakuumstationer, krav til anlægsentreprenørens leverancer og udførsel mv.)
 • Levering af vakuumbrønde.
 • Levering og montering af kontrolbokse til fjernovervågning af vakuumbrønde.
 • Levering og montering af komplet vakuumanlæg i vakuumstationer inkl. styring.
 • Instruktion af anlægsentreprenør i lægning af vakuumsystem.
 • Test og indkøring af vakuumsystem.
 • Instruktion af Ordregiver driftspersonale i det leverede vakuumsystem.

 Link til udbudsmateriale på udbudsplatformen Ethics: https://www.ethics.dk/ethics/ca#/tender/fb7b2501-f923-4aee-b62c-e998a6db093b/home

Udbudsprocedure: Offentlig udbud

Tilbudsfrist: 23. august kl. 12.00

 

Udbud af smede- og industriteknikerydelser

Udbuddet omfatter et Rammeaftalekompleks, der består af 6 Delaftaler på smede- og industriteknikerydelser, hvor der løbende kan rekvireres opgaver.

Rammeaftalekomplekset består af en række Delaftaler, der er defineret ud fra Ordregivers behov for og krav til ydelser inden for smede- og industriteknikerydelser. Hver enkelt Delaftale har således en tilknyttet Kravspecifikation, som indeholder de krav, som Leverandøren skal overholde.

 • Delaftale 1: Certifikat svejsning (kedlen)
 • Delaftale 2: Ydelser på kulmøller, kulfødere, kulrør og renovering af sliddele
 • Delaftale 3: Fremstilling af reservedele
 • Delaftale 4: Diverse smedeydelser, herunder montagearbejde, ordinære smedearbejder samt Rigger-arbejde
 • Delaftale 5: Diverse industriteknikerydelser for industriteknikere eller tilsvarende uddannelse
 • Delaftale 6: Diverse rør- og smedearbejder, fortrinsvis i bygninger

 Link til udbudsmaterialet på udbudsplatformen Ethics: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/4c0a7857-113e-4d5d-ba77-02bb3b9c01da/publicMaterial

Udbudsprocedure: Udbud med forhandling

Tilbudsfrist: 26. august 2019

 

Major overhaul of Alsthom GEC HP-IP0 steam turbine

Tender concerning execution of major overhaul of the Alsthom GEC HP-IP0 steam turbine at Nordjyllandsværket unit 3 (NJV3) in 2020.

The execution and the award of the contract requires Tenderers who is able to complete a major overhaul of a GEC ALSTOM HP/IP0 turbine.

Short description of scope:

 • Major overhaul of HP/IP0 turbine including spare part supply
 • Inspection of crossover pipes
 • Commissioning of the unit including vibration measurements and verification tests
 • Refurbishment / reverse engineering of components, supply of new spare parts or machining of components.  

 Link to the tender documents on the tender platform Ethics: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/82bf1c83-3347-4e52-a645-798766c434d2/publicMaterial

Procurement procedure: Negotiated procedure

Offer deadline: 5. september 2019


Affaldssensorer og ruteplanlægsningssoftware til Aalborg Forsyning

Leverancen omhandler sensorer og software, der kan håndtere måling af fyldningsgraden i de underjordiske containere samt anvende denne måling til en dynamisk ruteplanlægning.

Ordregiver er fra 2018 og ca. 5 år frem i gang med at etablere nedgravede containere i Aalborg midtby. De 1000-1300 containere etableres i offentlig vej og benyttes således af såvel borgere som virksomheder. Containere er af forskellige udformning med forskellige affaldsfraktioner, men har det til fælles, at de er underjordiske med et indkasthus over jorden.

Containere fyldes forskelligt og med forskellige hastighed, der kan skifte efter årstid, affaldstype og deres placering i byen.

Link til udbudsmaterialet på udbudsplatformen Ethics: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/ce5e85df-6b5f-4981-a58e-77844bec9388/homepage

Udbudsprocedure: Konkurrencepræget dialog

Ansøgningsfrist for tilbudsgivere er den 29. maj 2019 kl. 23.59.  

Se aktuelle udbud efter tilbudsloven

Der er i øjeblikket ingen aktuelle licitationer

Se øvrige annonceringer

 

Markedsdialog i forbindelse med Udbud af Geotermi Turnkey for Aalborg Forsyning

Formålet med markedsdialogen er at give Aalborg Forsyning indsigt i grundlæggende teknik for indkøb af et geotermisk anlæg i Aalborg.

Aalborg Forsyning vil gerne i dialog med potentielle tilbudsgivere. Interesserede parter bliver bedt om at indsende en anmodning om deltagelse i funktionen "markedsdialog" på udbudshjemmesiden Ethics:

https://www.ethics.dk/ethics/eo#/bf713ae0-181b-4e62-b0b3-a2631a8a6678/homepage

Den indsendte anmodning skal være modtaget senest den 12. juni 2019 kl. 16.00.

Sammen med anmodningen om deltagelse bliver de interesserede parter bedt om at sende en kort beskrivelse med svar på de spørgsmål, som er gjort tilgængelige i et samlet dokument under fanen for "Udbudsmateriale".

Beskrivelsen vil herefter danne grundlag for en mundtlig dialog med Aalborg Forsyning. Dialogen vil foregå i form af et møde på Nordjyllandsværket, hvor mødet vil blive indledt med Aalborg Forsynings introduktion til projektet.

Møderne forventes afholdt den 19. - 20. juni 2019.

 

Genveje
Emner om udbud