Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Udbud

Aalborg Forsyning annoncerer alle udbud på siden her og på vores digitale udbudsplatforme

Aalborg Forsynings udbudsplatforme

Aalborg Forsyning anvender Ethics. Alle udbud, licitationer og tilbudsindhentninger bliver gennemført via Ethics.

Med digital håndtering af udbudsprocessen - fra distribution af tilbudsmaterialer til afgivelse af tilbud - spares der tid, ressourcer samt print- og distributionsomkostninger.

Opret din virksomhed som gratis bruger af udbudsplatformene

Se aktuelle EU-udbud

Udbud af tømning af bundfældningstanke

Udbuddet vedrører tømning af bundfældningstanke, septiktanke, trix-tanke og minirenseanlæg på alle ejendomme, der er omfattet af Aalborg Kloak A/S regulativ for tømningsordning af bundfældningstanke.

Link til udbudsmaterialet på udbudsplatformen Ethics: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/63675caa-738c-4aa6-9db5-da5e81b5c3d8/publicMaterial

 Udbudsprocedure: Offentligt udbud

Tilbudsfrist: 11.07.2019

 

Udbud af smede- og industriteknikerydelser

Udbuddet omfatter et Rammeaftalekompleks, der består af 6 Delaftaler på smede- og industriteknikerydelser, hvor der løbende kan rekvireres opgaver.

Rammeaftalekomplekset består af en række Delaftaler, der er defineret ud fra Ordregivers behov for og krav til ydelser inden for smede- og industriteknikerydelser. Hver enkelt Delaftale har således en tilknyttet Kravspecifikation, som indeholder de krav, som Leverandøren skal overholde.

— Delaftale 1: Certifikat svejsning (kedlen)

— Delaftale 2: Ydelser på kulmøller, kulfødere, kulrør og renovering af sliddele

— Delaftale 3: Fremstilling af reservedele

— Delaftale 4: Diverse smedeydelser, herunder montagearbejde, ordinære smedearbejder samt Rigger-arbejde

— Delaftale 5: Diverse industriteknikerydelser for industriteknikere eller tilsvarende uddannelse

— Delaftale 6: Diverse rør- og smedearbejder, fortrinsvis i bygninger

 Link til udbudsmaterialet på udbudsplatformen Ethics: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/4c0a7857-113e-4d5d-ba77-02bb3b9c01da/publicMaterial

 Udbudsprocedure: Udbud med forhandling

 Frist for modtagelse af ansøgninger er den 24. juni 2019 kl. 10.00.

 

Major overhaul of Alsthom GEC HP-IP0 steam turbine

Tender concerning execution of major overhaul of the Alsthom GEC HP-IP0 steam turbine at Nordjyllandsværket unit 3 (NJV3) in 2020.

The execution and the award of the contract requires Tenderers who is able to complete a major overhaul of a GEC ALSTOM HP/IP0 turbine.

Short description of scope:

- Major overhaul of HP/IP0 turbine including spare part supply
- Inspection of crossover pipes
- Commissioning of the unit including vibration measurements and verification tests
- Refurbishment / reverse engineering of components, supply of new spare parts or machining of components.  

Link to the tender documents on the tender platform Ethics: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/82bf1c83-3347-4e52-a645-798766c434d2/publicMaterial

Procurement procedure: Negotiated procedure

Question deadline: 27. May 2019 10:00:00

Request deadline: 7. Jun 2019 10:00:00


Affaldssensorer og ruteplanlægsningssoftware til Aalborg Forsyning

Leverancen omhandler sensorer og software, der kan håndtere måling af fyldningsgraden i de underjordiske containere samt anvende denne måling til en dynamisk ruteplanlægning.

Ordregiver er fra 2018 og ca. 5 år frem i gang med at etablere nedgravede containere i Aalborg midtby. De 1000-1300 containere etableres i offentlig vej og benyttes således af såvel borgere som virksomheder. Containere er af forskellige udformning med forskellige affaldsfraktioner, men har det til fælles, at de er underjordiske med et indkasthus over jorden.

Containere fyldes forskelligt og med forskellige hastighed, der kan skifte efter årstid, affaldstype og deres placering i byen.

Link til udbudsmaterialet på udbudsplatformen Ethics: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/ce5e85df-6b5f-4981-a58e-77844bec9388/homepage

Udbudsprocedure: Konkurrencepræget dialog.

Ansøgningsfrist for tilbudsgivere er den 29.05.2019 kl. 23.59. 

 

Rekrutteringsydelser til Aalborg Forsyning

Leverancen omhandler rekrutteringsydelser til offentligt ejet forsyningsvirksomheder, hvor formålet i forbindelse med levering af rekrutteringsydelserne er at sikre en høj, ensartet kvalitet i ydelserne hver gang og sikrer effektivitet i de administrative arbejdsgange.

Leverancen fordrer især kompetencer og erfaring med ansættelsesudvalg i offentligt regi, rekruttering og personprofilanalyse af specialister, projektledere, teamledere, seniorspecialister, seniorprojektledere og funktions- og afsnitsledere. Rekrutteringsprocessen skal gennemføres bredt og målrettet ud til potentielle ansøgere og herved skabe en mulighed for et kvalificeret ansøgningsfelt hver gang.

Link til udbudsmaterialet på udbudsplatformen Ethics: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/1a242d1d-7799-4d99-af41-848a3a40be49/publicMaterial

Udbudsprocedure: Offentligt udbud

Ansøgningsfrist for tilbudsgivere er den 25.04.2019 kl. 13.00.

 

Hjælpestoffer til Renseanlæg Aalborg Kloak A/S

Levering omhandler hjælpestoffer til Aalborg Renseanlæg Vest (RAV) og Aalborg Renseanlæg Øst (RAØ) placeret i Aalborg kommune.

Hjælpestofferne anvendes som kemiske hjælpestoffer i biologiske processer til rensning af spildevand på RAØ og RAV.

Leveringen fordrer især kompetencer inden for kemikalier, kvalitetssikring af leveringen og specialistviden om hjælpestoffet indenfor dosering, procesforhold og anvendelse af hjælpestoffet.

Leveringen skal tilrettelægges og gennemføres i tæt samarbejde med Ordregivers driftspersonale.

Link til udbudsmaterialet på udbudsplatformen Ethics: www.ethics.dk/ethics/eo#/8cb66449-6e99-43f2-bf16-d39e3225ae53/publicMaterial

Udbudsprocedure: Offentligt udbud

Ansøgningsfrist for tilbudsgiver er den 09.04.2019 kl. 13.00.

 

Entreprenørydelser for drift af Vand, Gas og Kloak

Levering omhandler udførelse af drifts- og vedligeholdelsesarbejder på vand, gas og kloak. Leveringen fordrer især kompetencer inden for arbejder i større gravedybde end 4 meter i offentlige vejarealer, drikkevandssikkerhed, arbejdsmiljø, kvalitetssikring af leveringen, kloakmesterarbejder, afmærkning af vejarbejder, indhentning af gravetilladelse, håndtering af fremmedledninger, belægningsarbejder og anmeldelse af jordflytning.

Gravearbejder og No-Dig på vand- og gasledninger:

  • Ledningsbrud
  • Gravearbejder og No-dig ved renovering, udskiftning og nyanlæg af stikledninger (enkeltstik)
  • Punktopgravninger og punktvis renovering af hovedledninger

 Grave- og ledningsarbejder på kloaksystemet:

  • Ledningsbrud
  • Arbejder inkl. renovering, udskiftning og nyanlæg af stikledninger
  • Arbejder inkl. renovering af hovedledninger
  • Renovering af brønde samt regulering og udskiftning af brøndkarme og dæksler

Arbejderne skal tilrettelægges og gennemføres i tæt samarbejde med Aalborg Forsynings driftspersonale.

Link til udbudsmaterialet på udbudsplatformen Ethics: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/7bf32527-b8c2-4307-bfd2-32f16c8701e1/publicMaterial

Udbudsprocedure: Begrænset udbud

Ansøgningsfrist for kandidater er den 04.02.2019 kl. 13.00.

 

Se aktuelle udbud efter tilbudsloven

Der er i øjeblikket ingen aktuelle licitationer

Se øvrige annonceringer

 

Markedsdialog i forbindelse med Udbud af Geotermi Turnkey for Aalborg Forsyning

Formålet med markedsdialogen er at give Aalborg Forsyning indsigt i grundlæggende teknik for indkøb af et geotermisk anlæg i Aalborg.

Aalborg Forsyning vil gerne i dialog med potentielle tilbudsgivere. Interesserede parter bliver bedt om at indsende en anmodning om deltagelse i funktionen "markedsdialog" på udbudshjemmesiden Ethics:

https://www.ethics.dk/ethics/eo#/bf713ae0-181b-4e62-b0b3-a2631a8a6678/homepage

Den indsendte anmodning skal være modtaget senest den 12. juni 2019 kl. 16.00.

Sammen med anmodningen om deltagelse bliver de interesserede parter bedt om at sende en kort beskrivelse med svar på de spørgsmål, som er gjort tilgængelige i et samlet dokument under fanen for "Udbudsmateriale".

Beskrivelsen vil herefter danne grundlag for en mundtlig dialog med Aalborg Forsyning. Dialogen vil foregå i form af et møde på Nordjyllandsværket, hvor mødet vil blive indledt med Aalborg Forsynings introduktion til projektet.

Møderne forventes afholdt den 19. - 20. juni 2019.

 

Genveje
Emner om udbud