Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Rediger stamdata

Jeg giver samtykke til, at Aalborg Forsyning må behandle mit personnummer til kundeadministration.
 Vis samtykkeerklæring
Aalborg Forsyning logo

Anmodning om samtykke – personnummer

Vi har brug for, at du giver dit samtykke til, at vi må bruge dit personnummer. Det har vi, så vi også i fremtiden kan give dig en god og ubesværet kundeservice.

Hvorfor skal vi have dit samtykke?

Vi har brug for dit samtykke, da Folketinget har vedtaget en ny lov (databeskyttelsesloven). Loven medfører, at vi som privat virksomhed skal have dit samtykke til, at vi må bruge dit personnummer. Ud over kravet om samtykke medfører loven ikke nogen forandring for din forsyning eller måden, vi behandler dine informationer.
Loven supplerer reglerne i en databeskyttelsesforordning, som EU har vedtaget. Den trådte i kraft den 25. maj 2018.

Hvad bliver dit personnummer brugt til?

Når du giver os dit samtykke, giver du os lov til at bruge dit personnummer til nødvendige administrative formål. Det giver os mulighed for at give dig den bedst mulige kundeservice. Vi skal eksempelvis bruge dit personnummer til at

 • Sende breve til dig i e-Boks – hvis du i forvejen selv har tilmeldt dig i e-Boks
 • Give dig mulighed for at logge på selvbetjening med NemID
 • Udbetale et eventuelt tilgodehavende til din NemKonto
 • Sikre korrekt identifikation af dig og dermed øge sikkerheden

Hvem har behov for at bruge dit personnummer?

Når vi bruger dit personnummer, overholder vi selvfølgelig de strengeste sikkerhedskrav, og dit personnummer vil kun blive behandlet og opbevaret i krypterede systemer. Det er kun de medarbejdere, der har med din kundeadministration at gøre, som har adgang til at bruge dit personnummer.

Det er som udgangspunkt kun medarbejdere i vores kundeservice i Aalborg Service A/S, der bruger dit personnummer. Det kan dog i nogle tilfælde være nødvendigt for Aalborg Service A/S at videregive personnummeret til de andre selskaber i Aalborg Forsyning. Det kan eksempelvis være nødvendigt, hvis vi skal identificere og løse et eventuelt problem med din forsyning. Uanset om vi bruger dit personnummer i Aalborg Service A/S eller i de øvrige selskaber i Aalborg Forsyning, har alle tavshedspligt.

Selskaberne i Aalborg Forsyning, som med dit samtykke vil kunne bruge dit personnummer, er:

 • Aalborg Varme A/S
 • Aalborg Bygas A/S
 • Aalborg Naturgas Salg A/S
 • Aalborg Energicenter A/S
 • Aalborg Energi Holding A/S
 • Aalborg Vand A/S
 • Aalborg Kloak A/S
 • Aalborg Vand Holding A/S
 • Aalborg Service A/S

Vi bruger ikke dit personnummer til markedsføring, og vi videregiver det ikke til andre uden for Aalborg Forsyning, medmindre lovgivningen kræver, at vi videregiver det til en offentlig myndighed.

Dit samtykke

Jeg giver jf. ovenstående samtykke til, at Aalborg Forsyning må bruge mit personnummer til kundeadministration. Selskaberne i Aalborg Forsyning, som kan modtage og bruge mit personnummer, når det er nødvendigt, er Aalborg Varme A/S, Aalborg Bygas A/S, Aalborg Naturgas Salg A/S, Aalborg Energicenter A/S, Aalborg Energi Holding A/S, Aalborg Vand A/S, Aalborg Kloak A/S, Aalborg Vand Holding A/S og Aalborg Service A/S.

Du har altid mulighed for at trække dit samtykke tilbage. Det kan du gøre via selvbetjening på vores hjemmeside eller ved at skrive til os, ringe til os eller besøge Kundeservice på Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby. Du finder kontaktoplysningerne på www.aalborgforsyning.dk

Aalborg Service A/S, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, CVR nr. 33164610

Genveje
Emner om selvbetjening