Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

5.-7. klasse

  • School Trash

Varighed: ca. 5 lektioner á 45 minutter

Tilbuddet er målrettet de skoler, der indfører ny affaldssortering, og som ønsker hjælp til at få alle med fra starten. Gennem forskellige aktiviteter arbejder eleverne med hvordan og hvorfor skolens affald skal sorteres. Eleverne præsenteres derefter for en formidlingsopgave, som skal understøtte informeringen af de øvrige elever på skolen. Klassen uddanner sig hermed til grønne agenter og bliver skolens eksperter på området.

NB: iPad og/eller PC skal bruges og der skal beregnes tid før besøget til en mindre opgave samt efter besøget til formidlingsdelen. Undervisningen kan indgå som en del af Grønt Flag Grøn Skole-konceptet.

Genveje
Emner om renovation