Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Sorteringsguide for Skoler i Aalborg Kommune

Sorteringsguide for Skoler er en værktøjsguide, du kan benytte dig af, hvis din skole skal i gang med at sortere affald.

Vi har samlet en række anvisninger, gode råd og links, som kan hjælpe dig på vej, når den nye affaldssortering skal indføres.

I Sorteringsguide for Skoler er der tre indgangsveje, du kan komme ind ad, afhængigt af din rolle. Du kan vælge dig ind:

  1. som skoleledelse
  2. som teknisk personale
  3. som lærer og pædagog

Herfra bliver du linket videre til information om de områder, som er mest relevante for dig.

Vi håber, du vil finde Sorteringsguide for Skoler nyttig som arbejdsredskab, når affaldssorteringen skal startes op.

Hvis du har brug for yderligere information eller har spørgsmål, som vi ikke har besvaret, er du meget velkommen til at kontakte os på renovation@aalborg.dk. I emnefeltet i mailen skal der stå: "Sortering på skoler".

Download af Sorteringsguide for skoler i Aalborg Kommune

Genveje
Emner om renovation