Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Affaldshistorie

Der var engang...
Husene i Aalborg centrum er bygget på et lag af affald, der er flere meter tykt. Graver man ned i det, støder man på gamle murbrokker og potteskår. Skulle man dengang af med affald, smed man det ud ad vinduet eller i åerne.

I det 16. århundrede blev det forbudt at smide skarn i åer og stræder, men folk gjorde det alligevel.

Skraldemanden kaldtes dengang natmanden. Hans opgave var at tage sig af de forskellige renovations-opgaver i byen. Blandt de ting han i 1767 måtte fiske op af åer og grave var massevis af døde dyr, fortrinsvis hunde og katte, men også får og en heste.

En ung studerende på besøg beskrev i 1795 byens åløb som stinkende kanaler. Aalborgenserne blev da også hyppigt ramt af sygdomme - bl.a. dysenteri.

Det var også natmandens opgave at køre latrinen ud af byen. Latrin er et gammelt ord for urin og afføring. Mens byen sov, var natmændene i arbejde. De skulle tømme gruberne under toiletterne for latrinen og fylde det over i en tønde. Tønden blev tømt over i en vogn og kørt ud af byen. Man kan vist let forestille sig, hvilken lugt der har været!

Den spæde start
1890'erne var Aalborg kommet godt med. Byen havde både latrin- og affaldsrenovation. Der var kun 5 byer i Danmark, der bragte begge dele direkte til en renovationsplads. Dagaffaldet eller dagrenovation (restaffald) var skraldemandens arbejde. Han blev kaldt skraldemand, fordi han gik og svingede med en stor skralde. Når folk hørte den, vidste de, at de skulle komme ud på gaden med deres affald. 

Natmændene havde det hårdeste arbejde med at tømme og rense latrintønderne. I 1905 var der 110 wc'er og 3960 tønder i Aalborg. Tønderne blev transporteret på en specialbygget vogn - den blev kaldt Chokoladevognen.

Aalborgs affald blev kørt ud af byen, først til en losseplads, som lå tæt ved, hvor Karolinelund nu ligger. Senere i 1900 byggede kommunen en renovationsanstalt ved Gugvej, omtrent hvor den nuværende genbrugsplads på Over Kæret ligger. Hestene blev udskiftet med biler, folk fik en skraldespand, og de natlige ture med latrinaffaldet reduceredes efterhånden, som folk fik wc'er, men først i begyndelsen af 1970'erne ophørte natrenovationen fuldstændigt.

Affaldet blev placeret på lossepladser i lergrave, men efterhånden blev det for uhygiejnisk og til gene for naboerne. I 1952 byggede man et formuldningsanlæg for at afskaffe lossepladserne, men det lykkedes ikke helt, og i stedet blev der i 1960 lavet et forbrændingsanlæg.

I 1970 blev der bygget et nyt forbrændingsanlæg Reno-Nord i Aalborg Øst. Her bliver affaldet fra Aalborg og seks andre kommuner i dag forbrændt.

Området omkring genbrugspladsen Over Kæret og store områder af Sydskoven er gammel losseplads. Disse områder ligger i dag flere meter højere end det oprindelige niveau.

Genveje
Emner om renovation
X