Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Renovations opgaver

  • Drift af Affalds- og Genbrugscenter Rørdal med deponering af affald, kompostering, jorddeponering og kartering.
  • Drift af genbrugspladserne Over Kæret, Sundsholmen, Hou, Gandrup, Nibe og Storvorde.
  • Diverse indsamlingsordninger ved private husstande og ved erhverv.
  • Rådgivning, vejledning o. lign. for virksomheder.
  • Indsamling af erhvervsaffald ved private ordninger efter Renovations anvisning.
  • Genanvendelsesprojekter for jord.
  • Information om affaldsbortskaffelse.

 

Renovation arbejder ud fra en generel prioritering om at øge genanvendelse og sikre miljø- og arbejdsmiljøvenlig affaldsbortskaffelse.

Forbrænding af affald samt drift af de kontrollerede lossepladser foregår via I/S Reno-Nord og Renovest I/S.

 

 

 

Genveje
Emner om renovation
X