Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Data for husholdningsaffald

I år 2014 producerede de private husstande omkring 130.000 ton, svarende til 1.260 kg affald pr. husstand pr. år.

Ud af denne mængde blev:

44,4 % genanvendt

50,5 % brændt

5,1 % deponeret på en losseplads


 

Genveje
Emner om renovation
X