Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Data for erhvervsaffald

Erhvervsaffald er alt det affald, der produceres af virksomhederne i kommunen. Data for erhvervsaffald opgøres af Miljøstyrelsen.

 

Genveje
Emner om renovation
X