Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Affaldsplan

Affaldshåndteringsplan 2014-2025
Aalborg Kommunes affaldshåndteringsplan – Aalborg uden affald – skal sikre en højere ressourceudnyttelse af kommunens affald.

Affald skal opfattes som en værdifuld ressource – en ressource, som skal blive i kredsløbet, så længe som muligt. På den måde gavner vi miljøet og er med til at skabe en mere bæredygtig kommune.

Hvad viser planen
Aalborg uden affald er en plan, som viser, hvad kommunen vil gøre for, at det bliver nemmere for dig at blive en medspiller i målsætningen om at genanvende ressourcerne i affaldet bedre. Planen består af tre dele, som beskriver planlægning, målsætning og kortlægning.Genveje
Emner om renovation
X