Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Spørgsmål og svar

Her finder du svar på de mest stillede spørgsmål om nedgravede containere.

Hvorfor bliver der etableret nedgravede containere?

Etableringen af fuldt nedgravede containere i Aalborg midtby og Nørresundby midtby blev politisk besluttet af byrådet i 2016 og er beskrevet i affaldshåndteringsplanen – Aalborg uden affald 2014-2025.

Hvad er en fuldt nedgravet container?

Det er en 5 kubikmeter stålcontainer placeret i en betonkasse under jorden. Kun indkastet til containeren stikker op over gadeplan.

Hvad er fordelene ved nedgravede containere?

  • Vi mindsker lugtgener og risikoen for skadedyr
  • Vi undgår containere og affaldssække på fortove på tømningsdagen
  • Vi frigør arealer og rum i baggårde og kældre, hvor der i dag står containere og affaldssække
  • Vi mindsker kørselsbehovet ift. tømning af 2- og 4-hjulede containere
  • Vi installerer på sigt elektroniske fyldemeldere i alle containere. Det betyder, at vi kan holde øje med, hvornår containerne er fyldte og dermed kan optimere ruteplanlægningen for tømning.

Hvor langt skal jeg gå til den nærmeste nedgravede container?

Vi stræber efter, at der fra din hoveddør til den nærmeste nedgravede container maksimalt må være 75 meter. Enkelte steder kan afstanden dog blive op til maksimalt 125 meter, hvis der er infrastrukturelle forhold i gaden, der umuliggør en nærmere placering. Det kan være udfordringer i form af eksisterende rør- eller kabelføringer, der ikke kan rykkes, eller der kan være tale om pladsmæssige forhold i gaden, der gør det umuligt for vores renovationsbil at manøvrere.

Får det indflydelse på parkeringsforholdene i mit kvarter?

Vi etablerer de nedgravede containere i offentlige arealer, og det kan få indflydelse på antallet af parkeringspladser. Vil du vide mere om, hvilken indflydelse det får i dit kvarter, kan du kontakte Trafik og Veje, som har ansvaret for de offentlige parkeringspladser.

Kan jeg forvente gener i forbindelse med etableringen?

Der kan forventes støj og gener fra gravemaskiner, lastbiler og grundvandspumper i den tid etableringen står på. Men som udgangspunkt er vi færdige i løbet af 14 dage med en enkelt affaldsø.

Får jeg besked om, hvornår jeg kan tage containeren i brug?

Du vil i din digitale postkasse modtage nærmere besked om, hvornår vi begynder at grave containere ned i dit kvarter. Du kan begynde at anvende den nedgravede container, når vi fjerner de plastcontainere og sække, du hidtil har benyttet til dit affald.

Er der en præcis tidsplan for ibrugtagning?

Vi kan desværre ikke give en præcis dato for, hvornår din nærmeste nedgravede container står klar til brug. Det skyldes forbehold ift. uforudsete udfordringer i forbindelse med gravearbejdet.

Genveje
Emner om renovation
X