Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Affald til deponi - skema til beskrivelse af affald

Al affald der leveres til deponering, skal være ledsaget af skemaet, som indeholder en beskrivelse af affaldets oprindelse, omfang, sammensætning og egenskaber. Udfyld skemaet nedenfor.

 

 

* markerede felter skal udfyldes

Kilde og oprindelse  -- oplysninger om affaldsproducenten.

Arbejdsproces hvorved affaldet er frembragt  -- Beskrivelse og karakterisering af råmaterialer, produkter og hovedbestanddele. Det noteres i hvilken arbejds- eller produktionsproces affaldet opstår (fx bygge- og anlægsarbejder, autoreparationer, metalforarbejdning mm.)

Karakteriseringen gælder:

Oplysninger om affaldets sammensætning og affaldets
udvaskningsegenskaber, hvor der er krav om testning alt

Affaldets hovedtype:

EAK-kode alt

1. Vælg EAK-kode på niveau 1


2. Vælg EAK-kode på niveau 2

Hvis du ikke kan vælge affaldets rette EAK-kode kan du indtaste den 6-ciffrede EAK-kode i feltet

EAK-kode


Foreligger der kemiske analyser og/eller resultater af udvaskningstests: alt
Beskrivelse af anvendt Forbehandling alt
Affaldets egenskaber alt

Affaldsklasse        Affaldsklasse afkrydses.


Beskrivelse af særlige sikkerhedsforanstaltninger, der skal træffes på anlægget alt

Kan affaldet, eller dele af det genanvendes eller nyttiggøres?


Øvrige relevante oplysninger
 
Genveje
Emner om renovation
X