Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Få svar på dine spørgsmål

Vi har samlet svar på en række spørgsmål om den nye ordning for virksomheders besøg på genbrugspladsen

Hvorfor skal min virksomhed betale gebyr for at benytte genbrugspladsen?

Affaldsområdet er ikke skattefinansieret men gebyrfinansieret. Husstande betaler et årligt boligabonnement, og kan benytte genbrugspladserne frit, mens virksomheder betaler gebyr for hvert besøg på genbrugspladserne.

Hvad koster det at benytte genbrugspladsen?

Husstande betaler et årligt boligabonnement, og kan benytte genbrugspladserne frit. Boligabonnementet er i 2019: 1.050 kr. excl. moms.

Virksomheder skal betale pr. besøg på genbrugspladserne. Gebyret er i 2019:

 • Varebil/personbil m/u trailer, pr. gang 225 kr. excl. moms
 • Kassebil m/u trailer, pr. gang 350 kr. excl. moms
 • Ladbil m/u trailer, pr. gang 475 kr. excl. moms

Jeg har næsten ingen affald med – hvorfor skal jeg betale så højt et gebyr?

Vi har desværre ikke mulighed for at veje dit affald på genbrugspladserne. I stedet betaler du efter biltype (va-re-/personbil, kassebil eller ladbil).

Gebyrets størrelse er beregnet på baggrund af en undersøgelse på genbrugspladserne, hvor vi har kortlagt, hvilke affaldstyper og -mængder virksomhedernes biler typisk medbringer, og hvad det koster at håndtere og bortskaffe affaldet. Gebyret er således et beregnet gennemsnitsgebyr pr. biltype. 

Hvorfor skal jeg betale gebyr for farligt affald?

I henhold til lovgivningen skal der betales særskilt for farligt affald, som virksomheder afleverer på genbrugspladserne. Derfor er farligt affald ikke indeholdt i det generelle gebyr for virksomheders benyttelse af genbrugspladserne.

Det koster 8,50 kr. excl. moms pr. kg farligt affald, der afleveres på genbrugspladsen. En virksomhed må maksimalt aflevere 200 kg farligt affald på genbrugspladserne pr. år.

Hvem skal betale for at benytte genbrugspladsen?

Affaldsområdet er ikke skattefinansieret men gebyrfinansieret. Derfor betaler husstande et årligt boligabonnement, og kan benytte genbrugspladserne frit, mens virksomheder betaler gebyr for hvert besøg på genbrugspladserne. 

Kan jeg betale et årligt gebyr – og benytte genbrugspladsen frit?

Nej, det er ikke muligt at betale et årligt gebyr. I Aalborg Kommune er det besluttet, at virksomhederne betaler for, hvor meget de benytter genbrugspladserne - via et gebyr pr. besøg.

Jeg har privat affald med i min virksomheds bil – skal jeg betale gebyr?

Benytter du en bil, som kun er registreret til godskørsel (ikke personkørsel), skal du betale gebyr for besøg på genbrugspladserne, uanset om hvilket affald du afleverer.

Bilen må kun anvendes til godskørsel, og kan derfor ikke benyttes til at aflevere affald fra din husstand på genbrugspladserne.

Jeg har frikøbt min gulpladebil – hvad gør jeg

Vi kan fritage din bil for gebyr. Du skal maile til Aalborg Forsyning, hvor du dokumenterer i hvilken periode, du har frikøbt din gulplade-bil til privat brug. 

Har du allerede modtaget en regning for besøg, får du gebyret refunderet.

Send en mail til Aalborg Forsyning om fritagelse

Min bil er på hvide-/papegøjeplader – hvorfor skal jeg betale?

Biler på hvide eller papegøjeplader, som afleverer affald fra husstanden, skal som udgangspunkt ikke betale gebyr pr. besøg, da de allerede betaler boligabonnement. Har du alligevel modtaget en faktura, kan det være fordi, at:

 1. Du har besøgt en genbrugsplads inden kl. 12 på en hverdag. Kun virksomheder kan benytte genbrugspladserne før dette tidspunkt. Ved dit besøg har du valgt at trykke ”Erhverv” på skærmen på standeren – og derfor skal du betale for besøget.
 2. Aalborg Forsyning kan se, at din bil har besøgt genbrugspladserne væsentligt mere, end det er normalt for en husstand. Vi har derfor vurderet, at du anvender bilen til at aflevere erhvervsaffald på genbrugspladserne. Som vi har skrevet til dig i e-Boks, skal du derfor betale, når du benytter genbrugspladserne.

Hvordan registrerer I mit besøg?

Alle bilers registreringsnummer bliver registreret med kamera ved indkørsel. 

Bemærk, at vi anvender bomme på genbrugspladserne ind til kl. 12 på hverdage. Det skyldes, at kun virksomheder kan benytte genbrugspladserne før dette tidspunkt. Det er også derfor, at chaufføren skal trykke ”Privat” eller ”Erhverv” på skærmen på standeren, så bommen kun åbner for virksomheder, som betaler for besøget. 

I weekender og på helligdage samt efter kl. 12 på hverdage bruger vi ikke bomme.

Hvad bruger I data til?

Alle biler bliver registreret ved besøg på genbrugspladserne.

Data håndteres i henhold til GDPR-reglerne:

 • Registreringsdata lagres i 3 år
 • Data lagres hos firmaet Strøm Hansen A/S, som hoster Aalborg Forsynings registreringsanlæg
 • Data deles ikke med andre systemer
 • For besøg af virksomheder lagres foto og registreringsnummer til brug for opkrævning af gebyr
 • For besøg af husstande lagres foto, men anvendes ikke, mens bilens registreringsnummer lagres, og kan benyttes i forbindelse med generel statistik for besøgsmønstre og –frekvens på genbrugspladserne
 • I særlige tilfælde, hvor bilejer gentagne gange ikke har fulgt reglerne på genbrugspladsen, kan bilens registreringsnummer anvendes til fx at opkræve gebyr for besøgene eller blokere for adgang til genbrugspladserne. Data anvendes kun af Aalborg Forsyning
 • Data lagres hos firmaet Strøm Hansen A/S, hvor der foreligger en databehandleraftale mellem firmaet og Aalborg Kommune.

 

Genveje
Emner om renovation