Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Affald- og Genbrugscenter Rørdal

På Affalds- og Genbrugscenter Rørdal modtager vi jord samt have- og parkaffald. Aflevering af affaldet kan ske i et af de tre anlæg på genbrugscenteret:

  • Komposteringsanlæg for have- og parkaffald
    Her modtages have- og parkaffald til kompostering.

  • Specialdepot for forurenet jord
    Her modtages lettere forurenet jord og vejjord til deponering. Kontakt Renovation på 99 31 49 55 vedrørende modtagebetingelser.

  • Renjordsdepot
    Her modtages uforurenet jord til deponering. Kontakt Renovation på 99 31 49 55 vedrørende modtagebetingelser.


Takster
Aflevering af affald og jord på Affalds- og Genbrugscenter Rørdal afregnes efter takster i Aalborg Kommune.

Har du spørgsmål til afleveringsmuligheder, takster m.v., er du velkommen til at kontakte Renovation på tlf. 99 31 49 55, anlægget på tlf. 99 31 49 98, eller på mail rordal.jord@aalborg.dk - så finder vi en løsning.

Find Affalds- og Genbrugscenter Rørdal
Adresse, åbningstider og praktisk information.

Genveje
Emner om renovation
X