Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Gebyrer

Her kan du finde en oversigt over de gebyrer, virksomheder i Aalborg Kommune skal betale for kommunens renovationsordning.

Du kan læse mere om de enkelte ordninger i menuen til højre.

Gebyr for administration, planlægning m.v.
Som udgangspunkt skal alle virksomheder, som er registreret i Aalborg Kommune i det Centrale Virksomhedsregister (CVR), betale gebyr for administration, planlægning m.v. af kommunens ordninger.

Har en virksomhed flere adresser i kommunen, hvor der drives virksomhed fra, opkræves administrationsgebyr for hvert af disse p-nr. (produktionsenhedsnummer).

 

Genveje
Emner om renovation
X