Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Transportører, indsamlere og modtageanlæg

Den 1. januar 2011 trådte den nye Affaldsbekendtgørelse i kraft, og hermed også en del nye regler for indsamlere og transportører af affald.

 

Genveje
Emner om renovation
X